Kod aukcji: 431800332      

  Czas zakończenia ofertowania:  2018-03-19 09:00:00

  Czas rozpoczęcia aukcji: 2018-03-20 10:00:00       Czas zakończenia aukcji: 2018-03-20 10:30:00

  Nazwa aukcji:  Dostawa drutu nawojowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ?Piast-Ziemowit? Ruch ?Ziemowit? w 2018 roku, nr grupy 313-1.      Typ aukcji:   Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa


  Jeżeli w ciągu ostatnich 2 minut(y) aukcji nastąpi postąpienie to czas zakończenia aukcji zostanie wydłużony i będzie wynosił 2 minut(y)
  od momentu ostatniego postąpienia.

  Pozycje ujęte w aukcji:

Lp.NazwaGrupy materiałoweIlośćJMKierunek licytacji
1DRUT NAWOJOWY DN2E-200 0,450 313-1 - Drut nawojowy
50kg"icon"
2DRUT NAWOJOWY DN2E-200 0,600 313-1 - Drut nawojowy
20kg"icon"
3DRUT NAWOJOWY DN2E-200 0,900 313-1 - Drut nawojowy
50kg"icon"
4DRUT NAWOJOWY DN2E-200 0,950 313-1 - Drut nawojowy
100kg"icon"
5DRUT NAWOJOWY DN2E-200 1,000 313-1 - Drut nawojowy
150kg"icon"
6DRUT NAWOJOWY DN2E-200 1,050 313-1 - Drut nawojowy
150kg"icon"
7DRUT NAWOJOWY DN2E-200 1,100 313-1 - Drut nawojowy
100kg"icon"
8DRUT NAWOJOWY DN2E-200 1,200 313-1 - Drut nawojowy
200kg"icon"
9DRUT NAWOJOWY DN2E-200 1,250 313-1 - Drut nawojowy
200kg"icon"
10DRUT NAWOJOWY DN2E-200 1,300 313-1 - Drut nawojowy
200kg"icon"
11DRUT NAWOJOWY DN2E-200 1,350 313-1 - Drut nawojowy
500kg"icon"


Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego

  Kontakt z

Imie, NazwiskoTelefonEmailGodziny urzędowania
Robert Feldy032 717 7618r.feldy@pgg.pl6.20-14.20

 Dodatkowe informacje dotyczące aukcji:

Nazwa specyfikacjiWartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego120
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia31.05.2018.

Uwaga
1. Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.

2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Zamawiającego www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem:
https://dostawca-pgg.coig.biz/

               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu