Kod aukcji: 511800096      

  Czas zakończenia ofertowania:  2018-03-16 09:00:00

  Czas rozpoczęcia aukcji: 2018-03-19 09:00:00       Czas zakończenia aukcji: 2018-03-19 09:20:00

  Nazwa aukcji:  Dostawa uszczelnień do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2018r. grupa materiałowa 251-10, 252-11       Typ aukcji:   Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa


  Jeżeli w ciągu ostatnich 2 minut(y) aukcji nastąpi postąpienie to czas zakończenia aukcji zostanie wydłużony i będzie wynosił 2 minut(y)
  od momentu ostatniego postąpienia.

  Pozycje ujęte w aukcji:

Lp.NazwaGrupy materiałoweIlośćJMKierunek licytacji
1PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY STATYCZNY 82X90X8,2 SIŁOWNIK HYDRAULICZNY 251-10 - Uszczelnienia gumowe
20szt."icon"
2PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY STATYCZNY 119X127X8,2 SIŁOWNIK HYDRAULICZNY HALLITE 251-10 - Uszczelnienia gumowe
115szt."icon"
3PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY STATYCZNY 129X137X8,2 SIŁOWNIK HYDRAULICZNY 251-10 - Uszczelnienia gumowe
15szt."icon"
4PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 63,0X75,0X10,0/7,0 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych
35szt."icon"
5PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 100,0X110,0X10,0/7,0 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych
115szt."icon"
6PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 68,0X63,0X25,0 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych
50szt."icon"
7PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 85,0X90,0X20,0 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych
20szt."icon"
8PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 100,0X105,0X30,0 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych
115szt."icon"
9PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 130,0X135,0X20,0 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych
245szt."icon"
10PIERŚCIEŃ OPOROWY PO 90,0X70,0X5,0 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych
20szt."icon"
11PIERŚCIEŃ OPOROWY PO 135,0X110,0X5,0 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych
30szt."icon"
12USZCZELKA JEDNOSTRONNA JS 63,0X78,0X11,0 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych
35szt."icon"
13USZCZELKA JEDNOSTRONNA JS 100,0X115,0X11,0 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych
115szt."icon"
14USZCZELKA DWUSTRONNA DS 90,0X70,0X25,0 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych
20szt."icon"
15USZCZELKA DWUSTRONNA DS 135,0X110,0X32,0 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych
15szt."icon"
16USZCZELKA DWUSTRONNA DS 160,0X135,0X32,0 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych
34szt."icon"


Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego

  Kontakt z

Imie, NazwiskoTelefonEmailGodziny urzędowania
Marzena Bernaś32 7170367m.bernas@pgg.pl

 Dodatkowe informacje dotyczące aukcji:

Nazwa specyfikacjiWartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego120
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego24
4. Termin obowiązywania umowy do dnia31.05.2018

Uwaga
1. Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.

2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Zamawiającego www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem:
https://dostawca-pgg.coig.biz/

               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu