Kod aukcji: 451800317      

  Czas zakończenia ofertowania:  2018-06-18 09:00:00

  Czas rozpoczęcia aukcji: 2018-06-18 11:00:00       Czas zakończenia aukcji: 2018-06-18 11:30:00

  Nazwa aukcji:  Dostawa nowych zestawów wiertarek udarowo-pneumatycznych wraz z podporami pneumatycznymi i wyposażeniem do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Pokój grupa 294-13-03 - kopia      Typ aukcji:   Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa


  Jeżeli w ciągu ostatnich 2 minut(y) aukcji nastąpi postąpienie to czas zakończenia aukcji zostanie wydłużony i będzie wynosił 2 minut(y)
  od momentu ostatniego postąpienia.

  Pozycje ujęte w aukcji:

Lp.NazwaGrupy materiałoweIlośćJMKierunek licytacji
1ZESTAW WIERTARKA UDAROWO-PNEUMATYCZNA +PODPORA PNEUMATYCZNA 3,0-6,3 BAR 32-65J 30-80DCM3/S SKOK 70MM ŚREDNICA PRZEWODU Q 19MM /PRZEPŁUCZKI Q 13MM WIERTŁO Q 34-42MM DŁ.PODPORY 1990MM SKOK 790MM ŚREDNICA CYLINDRA Q 60MM 294-13-03 - Narzędzia zmechanizowane ręczne do wiercenia z napędem pneumatycznym: wiertarki, podpory itp.
2szt."icon"
2PODPORA PNEUMATYCZNA 4,0-6,3BAR L-1200 SKOK 790MM ŚREDNICA TŁOCZYSKA 60MM WAGA 11KG 294-13-03 - Narzędzia zmechanizowane ręczne do wiercenia z napędem pneumatycznym: wiertarki, podpory itp.
1szt."icon"
3ZESTAW WIERTARKA UDAROWO-PNEUMATYCZNA +PODPORA PNEUMATYCZNA 3,0-6,3 BAR 32-65J 30-80DCM3/S SKOK 70MM ŚREDNICA PRZEWODU Q 19MM /PRZEPŁUCZKI Q 13MM WIERTŁO Q 34-42MM DŁ.PODPORY 1590MM SKOK 590MM ŚREDNICA CYLINDRA Q 60MM 294-13-03 - Narzędzia zmechanizowane ręczne do wiercenia z napędem pneumatycznym: wiertarki, podpory itp.
2szt."icon"
4PODPORA PNEUMATYCZNA 4,0-6,3BAR L-1000 SKOK 590MM ŚREDNICA TŁOCZYSKA 60MM WAGA 9KG 294-13-03 - Narzędzia zmechanizowane ręczne do wiercenia z napędem pneumatycznym: wiertarki, podpory itp.
1szt."icon"


Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego

  Kontakt z

Imie, NazwiskoTelefonEmailGodziny urzędowania
Katarzyna Buk32 716 4590k.buk@pgg.pl

 Dodatkowe informacje dotyczące aukcji:

Nazwa specyfikacjiWartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego120
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia31.08.2018r.

Uwaga
1. Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.

2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Zamawiającego www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem:
https://dostawca-pgg.coig.biz/

               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu