Kod aukcji: 491800374      

  Czas zakończenia ofertowania:  2018-04-20 08:20:00

  Czas rozpoczęcia aukcji: 2018-04-20 13:35:00       Czas zakończenia aukcji: 2018-04-20 13:45:00

  Nazwa aukcji:  Dostawa sterowników do pól rozdzielczych 6kV dla KWK ROW Ruch Marcel.       Typ aukcji:   Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa


  Jeżeli w ciągu ostatnich 2 minut(y) aukcji nastąpi postąpienie to czas zakończenia aukcji zostanie wydłużony i będzie wynosił 2 minut(y)
  od momentu ostatniego postąpienia.

  Pozycje ujęte w aukcji:

Lp.NazwaGrupy materiałoweIlośćJMKierunek licytacji
1STEROWNIK POLOWY MULTIMUZ-3 STD+PSL+U+I/ZAB/5A+4/IO/1/COM1/K5+COM2/K5+K/-+L/- 40W 110-220V DC (80-300V DC) 230V AC(88-265V AC) 50HZ ŁĄCZY FUNKCJE POMIAROWE ZABEZPIECZENIOWE STEROWNICZE I REJESTRACYJNE 317-1 - Przekaźniki oraz zabezpieczenia elektryczne i elektroniczne
2szt."icon"
2STEROWNIK POLA MULTIMUZ-2 TR+PM+[-]+5A+W1+TO+K5/2+MB+Z+WDC 110-220VDC 88-250VAC 25W ŁĄCZY FUNKCJE POMIAROWE ZABEZPIECZENIOWE STEROWNICZE I REJESTRACYJNE 317-1 - Przekaźniki oraz zabezpieczenia elektryczne i elektroniczne
2szt."icon"
3STEROWNIK POLA MULTIMUZ-2 LZ+PM+PIO+5A+W2+T2+K5/4+MB+Z+WDC 110-220VDC 88-250VAC 25W ŁĄCZY FUNKCJE POMIAROWE ZABEZPIECZENIOWE STEROWNICZE I REJESTRACYJNE 317-1 - Przekaźniki oraz zabezpieczenia elektryczne i elektroniczne
2szt."icon"


Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego

  Kontakt z

Imie, NazwiskoTelefonEmailGodziny urzędowania
Janusz Fulneczek032 7163657j.fulneczek@pgg.pl

 Dodatkowe informacje dotyczące aukcji:

Nazwa specyfikacjiWartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do90
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego120
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującegomin. 12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia30.05.2018r

Uwaga
1. Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.

2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Zamawiającego www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem:
https://dostawca-pgg.coig.biz/

               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu