Kod aukcji: 421800624      

  Czas zakończenia ofertowania:  2018-06-14 09:00:00

  Czas rozpoczęcia aukcji: 2018-06-18 10:00:00       Czas zakończenia aukcji: 2018-06-18 10:15:00

  Nazwa aukcji:  Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo - gumowej do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ,,Piast- Ziemowit "Ruch Piast w 2018 roku nr grupy 251-5      Typ aukcji:   Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa


  Jeżeli w ciągu ostatnich 2 minut(y) aukcji nastąpi postąpienie to czas zakończenia aukcji zostanie wydłużony i będzie wynosił 2 minut(y)
  od momentu ostatniego postąpienia.

  Pozycje ujęte w aukcji:

Lp.NazwaGrupy materiałoweIlośćJMKierunek licytacji
1TAŚMA PRZENOŚNIKOWA TKANINOWO-GUMOWA PRZEKŁADKI 4, SZEROKOŚĆ 1800MM O WYTRZYMAŁOŚCI W ZAKRESIE OD 1600 DO 1800 kN/m Z OKŁADKAMI GUMOWYMI, GRUBOŚC OKŁADEK: NOŚNEJ MIN. 4MM,BIEŻNEJ MIN 3MM 251-5 - Taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych
204m"icon"


Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego

  Kontakt z

Imie, NazwiskoTelefonEmailGodziny urzędowania
Janina Karelus032 717 7099j.karelus@pgg.pl

 Dodatkowe informacje dotyczące aukcji:

Nazwa specyfikacjiWartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do90
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego120
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego36
4. Termin obowiązywania umowy do dnia31.07.2018

Uwaga
1. Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.

2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Zamawiającego www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem:
https://dostawca-pgg.coig.biz/

               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu