Kod aukcji: 511800094      

  Czas zakończenia ofertowania:  2018-03-20 09:00:00

  Czas rozpoczęcia aukcji: 2018-03-20 12:00:00       Czas zakończenia aukcji: 2018-03-20 12:15:00

  Nazwa aukcji:  Dostawa mieszanki argon dwutlenek wegla 82/18% ISO 14175 wraz z dzierżawą dla ZRP na rok 2018      Typ aukcji:   Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na komplet


  Jeżeli w ciągu ostatnich 2 minut(y) aukcji nastąpi postąpienie to czas zakończenia aukcji zostanie wydłużony i będzie wynosił 2 minut(y)
  od momentu ostatniego postąpienia.

  Aukcja na komplet - wymagana oferta na wszystkie pozycje ujęte w aukcji.

Lp.NazwaGrupy materiałowe/kody asortymentoweIlośćJMKierunek licytacji
1MIESZANINA ARGON DWUTLENEK WĘGLA 82/18% ISO 14175 BUTLA 241-6 - Gazy techniczne jedno i wieloskładnikowe oraz mieszanki gazów
2500m3"icon"
2Dzierżawa maszyn i urządzeń i inne / Pozostałe / Dzierżawa butli i innych urządzeń do magazynowania transportu i dystrybucji gazów / BUTLA DO DYSTRYBUCJI GAZÓW TECHNICZNYCH POJ.40DM3 ŚR.229MM / 05-99-06 - Dzierżawa maszyn i urządzeń i inne / Pozostałe / Dzierżawa butli i innych urządzeń do magazynowania transportu i dystrybucji gazów
7000szt."icon"
3Dzierżawa maszyn i urządzeń i inne / Pozostałe / Dzierżawa butli i innych urządzeń do magazynowania transportu i dystrybucji gazów / WIĄZKA 12 BUTLI POŁĄCZONYCH WSPÓLNYM ZAWOREM I CIŚNIENIOMIERZEM POJ.40DM3 ŚR.229MM / 05-99-06 - Dzierżawa maszyn i urządzeń i inne / Pozostałe / Dzierżawa butli i innych urządzeń do magazynowania transportu i dystrybucji gazów
350szt."icon"
4Dzierżawa maszyn i urządzeń i inne / Pozostałe / Dzierżawa butli i innych urządzeń do magazynowania transportu i dystrybucji gazów / KOSZ STALOWY NA 15 BUTLI DO DYSTRYBUCJI GAZÓW TECHNICZNYCH / 05-99-06 - Dzierżawa maszyn i urządzeń i inne / Pozostałe / Dzierżawa butli i innych urządzeń do magazynowania transportu i dystrybucji gazów
100szt."icon"


Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego

  Kontakt z

Imie, NazwiskoTelefonEmailGodziny urzędowania
Małgorzata Kępka32 7170363m.kepka@pgg.pl

 Dodatkowe informacje dotyczące aukcji:

Nazwa specyfikacjiWartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do2
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego120
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia31.07.2018

Uwaga
1. Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.

2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Zamawiającego www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem:
https://dostawca-pgg.coig.biz/

               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu