Kod aukcji: 481800349      

  Czas zakończenia ofertowania:  2018-04-20 12:00:00

  Czas rozpoczęcia aukcji: 2018-04-20 13:50:00       Czas zakończenia aukcji: 2018-04-20 14:00:00

  Nazwa aukcji:  Dostawa elementów trasy kolejki szynowej podwieszanej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW - Ruch Jankowice. Nr gr 295-20.      Typ aukcji:   Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa


  Jeżeli w ciągu ostatnich 2 minut(y) aukcji nastąpi postąpienie to czas zakończenia aukcji zostanie wydłużony i będzie wynosił 2 minut(y)
  od momentu ostatniego postąpienia.

  Pozycje ujęte w aukcji:

Lp.NazwaGrupy materiałoweIlośćJMKierunek licytacji
1SZYNA ZAKRĘTOWA KOŁNIERZOWA Z/U SK 15ST. L-1045 9861000/00 KOLEJKA PODWIESZANA-PIOMA P130 295-20 - Elementy tras kolejek podwieszanych
60szt."icon"
2SZYNA POŚREDNIA VI Z CZOPEM DO PRZYSPAWANIA 9862110/00 KOLEJKA PODWIESZANA-PIOMA P130 295-20 - Elementy tras kolejek podwieszanych
5szt."icon"
3SZYNA POŚREDNIA VII Z GNIAZDEM DO PRZYSPAWANIA 9862120/00 KOLEJKA PODWIESZANA-PIOMA P130 295-20 - Elementy tras kolejek podwieszanych
5szt."icon"
4SZYNA POŚREDNIA I Z/U GNIAZDO-KOŁNIERZ L-1000 9862020/00 KOLEJKA PODWIESZANA-PIOMA P130 295-20 - Elementy tras kolejek podwieszanych
10szt."icon"
5SZYNA POŚREDNIA II Z/U CZOP-KOŁNIERZ L-1000 9862030/00 KOLEJKA PODWIESZANA-PIOMA P130 295-20 - Elementy tras kolejek podwieszanych
10szt."icon"
6SZYNA JEZDNA PROSTA KPL Z/U GNIAZDO-CZOP L-2000 9862010/00 KOLEJKA PODWIESZANA-PIOMA P130 295-20 - Elementy tras kolejek podwieszanych
29szt."icon"
7SZYNA JEZDNA PROSTA KPL B/U GNIAZDO-CZOP L-2000 9862000/00 KOLEJKA PODWIESZANA-PIOMA P130 295-20 - Elementy tras kolejek podwieszanych
140szt."icon"
8SZYNA ZAKRĘTOWA KOŁNIERZOWA Z/U SK 7ST. L-1045 9860980/00 KOLEJKA PODWIESZANA-PIOMA P130 295-20 - Elementy tras kolejek podwieszanych
18szt."icon"
9SZAKLA 40KN 9861065/06 KOLEJKA PODWIESZANA-PIOMA P130 295-20 - Elementy tras kolejek podwieszanych
200szt."icon"


Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego

  Kontakt z

Imie, NazwiskoTelefonEmailGodziny urzędowania
Jarosław Kamiński032 716 3666jar.kaminski@pgg.pl

 Dodatkowe informacje dotyczące aukcji:

Nazwa specyfikacjiWartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do21
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego120
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia29.06.2018r.

Uwaga
1. Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.

2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Zamawiającego www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem:
https://dostawca-pgg.coig.biz/

               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu