Kod aukcji: 441800278      

  Czas zakończenia ofertowania:  2018-04-19 10:00:00

  Czas rozpoczęcia aukcji: 2018-04-20 11:00:00       Czas zakończenia aukcji: 2018-04-20 11:15:00

  Nazwa aukcji:  Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział kwk RUDA Ruch Halemba w 2018r. nr grupy 291-6      Typ aukcji:   Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa


  Jeżeli w ciągu ostatnich 2 minut(y) aukcji nastąpi postąpienie to czas zakończenia aukcji zostanie wydłużony i będzie wynosił 2 minut(y)
  od momentu ostatniego postąpienia.

  Pozycje ujęte w aukcji:

Lp.NazwaGrupy materiałoweIlośćJMKierunek licytacji
1ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY KOŁNIERZOWY Q 100 PN-16 ŻELIWO SZARE 291-6 - Zasuwy i zawory przemysłowe
10szt."icon"
2ZASUWA KLINOWA PŁASKA Q 100 PN16 L-190 TEMPERATURA ROBOCZA 150ST.C ŻELIWO SZARE 291-6 - Zasuwy i zawory przemysłowe
10szt."icon"
3ZAWÓR ZWROTNY PROSTY Z PRZYŁĄCZ.KOŁNIERZ. Q 50 P16 ŻELIWO SZARE JEDNOKLAPOWY 291-6 - Zasuwy i zawory przemysłowe
10szt."icon"
4ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA Q 100 P25 Z TRZPIENIEM NIEWZNOSZONYM T.MAX 250C STALIWO WĘGLOWE 291-6 - Zasuwy i zawory przemysłowe
4szt."icon"
5ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY KOŁNIERZOWY Q 150 PN-16 ŻELIWO SZARE 291-6 - Zasuwy i zawory przemysłowe
10szt."icon"
6ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA Q 150 P25 Z TRZPIENIEM NIEWZNOSZONYM T.MAX 250C STALIWO WĘGLOWE 291-6 - Zasuwy i zawory przemysłowe
4szt."icon"
7ZASUWA KLINOWA PŁASKA Q 150 PN16 L-210 TEMPERATURA ROBOCZA 150ST.C ŻELIWO SZARE 291-6 - Zasuwy i zawory przemysłowe
10szt."icon"


Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego

  Kontakt z

Imie, NazwiskoTelefonEmailGodziny urzędowania
Adam Rysz032 716 4655a.rysz@pgg.pl

 Dodatkowe informacje dotyczące aukcji:

Nazwa specyfikacjiWartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do30
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego120
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującegomin.12 m-cy
4. Termin obowiązywania umowy do dnia160.7.2018r.

Uwaga
1. Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.

2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Zamawiającego www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem:
https://dostawca-pgg.coig.biz/

               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu