Kod aukcji: 461801469      

  Czas zakończenia ofertowania:  2018-06-18 09:00:00

  Czas rozpoczęcia aukcji: 2018-06-18 09:30:00       Czas zakończenia aukcji: 2018-06-18 10:00:00

  Nazwa aukcji:  dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych - MIFAMA gr mat 292-11-02 do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla KWK RUDA Ruch BIELSZOWICE w 2018 roku      Typ aukcji:   Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa


  Jeżeli w ciągu ostatnich 2 minut(y) aukcji nastąpi postąpienie to czas zakończenia aukcji zostanie wydłużony i będzie wynosił 2 minut(y)
  od momentu ostatniego postąpienia.

  Pozycje ujęte w aukcji:

Lp.NazwaGrupy materiałoweIlośćJMKierunek licytacji
1NAPĘD PTGM B-1000 1X55KW P21-2BC/G PRZENOŚNIK TAŚMOWY PTG-50/1000 292-11-02 - Części zamienne do przenośników taśmowych - MIFAMA
1szt."icon"
2OSŁONA DOLNA WYSIĘGNIKA L-1500 U21-100M1.01.11A PRZENOŚNIK TAŚMOWY PTG-50/800;PTG-50/1000 292-11-02 - Części zamienne do przenośników taśmowych - MIFAMA
4szt."icon"
3OSŁONA BOCZNA WYSIĘGNIKA L-970 U21-100M1.01.05 PRZENOŚNIK TAŚMOWY PTG-MIFAMA 292-11-02 - Części zamienne do przenośników taśmowych - MIFAMA
4szt."icon"
4OSŁONA BOCZNA WYSIĘGNIKA L-1470 U21-100M1.01.05 PRZENOŚNIK TAŚMOWY PTG-MIFAMA 292-11-02 - Części zamienne do przenośników taśmowych - MIFAMA
4szt."icon"
5STACJA ZWROTNA B-1000 U21-100M1.02.00 PRZENOŚNIK TAŚMOWY PTG-MIFAMA 292-11-02 - Części zamienne do przenośników taśmowych - MIFAMA
2szt."icon"


Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego

  Kontakt z

Imie, NazwiskoTelefonEmailGodziny urzędowania
Stanisław Głąb32 716 4650s.glab@pgg.pl

 Dodatkowe informacje dotyczące aukcji:

Nazwa specyfikacjiWartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do42
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego120
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia31.08.2018

Uwaga
1. Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.

2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Zamawiającego www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem:
https://dostawca-pgg.coig.biz/

               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu