Kod aukcji: 411800870      

  Czas zakończenia ofertowania:  2018-06-15 12:00:00

  Czas rozpoczęcia aukcji: 2018-06-18 11:00:00       Czas zakończenia aukcji: 2018-06-18 11:15:00

  Nazwa aukcji:  Dostawa osprzętu wiertniczego dla Oddziału KWK Sośnica grupa mat. 295-6      Typ aukcji:   Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa


  Jeżeli w ciągu ostatnich 2 minut(y) aukcji nastąpi postąpienie to czas zakończenia aukcji zostanie wydłużony i będzie wynosił 2 minut(y)
  od momentu ostatniego postąpienia.

  Pozycje ujęte w aukcji:

Lp.NazwaGrupy materiałoweIlośćJMKierunek licytacji
1ŻERDŹ STOŻKOWA Z CHWYTEM 6XKĄTNYM 22X108 L-1200 ZE STOŻKIEM 4ST.46' Q 19 BEZ USZCZELNIENIA NARZĘDZIA Z POŁĄCZENIAMI STOŻKOWYMI DO WIERCEŃ UDAROWYCH 295-6 - Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego
15szt."icon"
2ŻERDŹ STOŻKOWA Z CHWYTEM 6XKĄTNM 22X108 L-1500 ZE STOŻKIEM 4ST.46' Q 19 BEZ USZCZELNIENIA NARZĘDZIA Z POŁĄCZENIAMI STOŻKOWYMI DO WIERCEŃ UDAROWYCH 295-6 - Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego
30szt."icon"
3ŻERDŹ STOŻKOWA Z CHWYTEM 6XKĄTNYM 22X108 L-2000 ZE STOŻKIEM 4ST.46' Q 19 BEZ USZCZELNIENIA NARZĘDZIA Z POŁĄCZENIAMI STOŻKOWYMI DO WIERCEŃ UDAROWYCH 295-6 - Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego
40szt."icon"
4ŻERDŹ STOŻKOWA Z CHWYTEM 6XKĄTNYM 22X108 L-2400 ZE STOŻKIEM 4ST.46' Q 19 BEZ USZCZELNIENIA NARZĘDZIA Z POŁĄCZENIAMI STOŻKOWYMI DO WIERCEŃ UDAROWYCH 295-6 - Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego
40szt."icon"
5ŻERDŹ STOŻKOWA Z CHWYTEM 6XKĄTNYM 22X108 L-3000 ZE STOŻKIEM 4ST.46' Q 19 BEZ USZCZELNIENIA NARZĘDZIA Z POŁĄCZENIAMI STOŻKOWYMI DO WIERCEŃ UDAROWYCH 295-6 - Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego
25szt."icon"
6ŻERDŹ STOŻKOWA Z CHWYTEM 6XKĄTNYM 22X108 L-4000 ZE STOŻKIEM 4ST.46' Q 19 BEZ USZCZELNIENIA NARZĘDZIA Z POŁĄCZENIAMI STOŻKOWYMI DO WIERCEŃ UDAROWYCH 295-6 - Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego
5szt."icon"
7ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA Z-39 L-1500 CHWYT Q 18 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO 295-6 - Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego
20szt."icon"
8ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA Z-39 L-2000 CHWYT Q 18 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO 295-6 - Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego
40szt."icon"
9ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA Z-39 L-2500 CHWYT Q 18 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO 295-6 - Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego
30szt."icon"
10ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA Z-39 L-3000 CHWYT Q 18 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO 295-6 - Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego
40szt."icon"
11ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA POCZĄTKOWA Z-39 RD16 L-2000 GWINT OKRĄGŁY RD16 CHWYT Q 18 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO 295-6 - Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego
25szt."icon"
12ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA ŚRODKOWA Z-39 RD16 L-2000 GWINT OKRĄGŁY RD16Z/RD16W NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO 295-6 - Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego
100szt."icon"
13ŻERDŹ ŚRUBOWA ŻEBROWA KOŃCOWA Z-39 RD16 L-2000 GWINT OKRĄGŁY RD16Z/GNIAZDO BOB NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO 295-6 - Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego
25szt."icon"
14ŻERDŹ 6XKĄTNA 22/22 M16 L-1500 GNIAZDO WEJŚCIOWE Q 19 Z USZCZELKĄ/GWINT WEWNĘTRZNY M16 NARZĘDZIA DO MASZYNOWEGO WIERCENIA OBROTOWEGO 295-6 - Osprzęt wiertniczy : żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego
60szt."icon"


Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego

  Kontakt z

Imie, NazwiskoTelefonEmailGodziny urzędowania
Czesław Bąk032 7163662c.bak@pgg.pl

 Dodatkowe informacje dotyczące aukcji:

Nazwa specyfikacjiWartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do14
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego120
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia31.08.2018

Uwaga
1. Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.

2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Zamawiającego www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem:
https://dostawca-pgg.coig.biz/

               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu