Kod aukcji: 491800369      

  Czas zakończenia ofertowania:  2018-04-20 07:00:00

  Czas rozpoczęcia aukcji: 2018-04-20 10:00:00       Czas zakończenia aukcji: 2018-04-20 10:30:00

  Nazwa aukcji:  Dostawa przyłbicy spawalniczej wraz z wyposażeniem do KWK ROW Ruch Marcel nr grupy 334-1      Typ aukcji:   Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa


  Jeżeli w ciągu ostatnich 2 minut(y) aukcji nastąpi postąpienie to czas zakończenia aukcji zostanie wydłużony i będzie wynosił 2 minut(y)
  od momentu ostatniego postąpienia.

  Pozycje ujęte w aukcji:

Lp.NazwaGrupy materiałoweIlośćJMKierunek licytacji
1PRZYŁBICA SPAWALNICZA W ZESTAWIE Z AKUMULATOREM FILTRAMI I TORBĄ Z WYMUSZONYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA AUTOMATYCZNE PRZYCIEMNIENIE 25 SPRZĘT OCHRONNY TWARZY I OCZU 334-1 - Sprzęt ochrony twarzy i oczu
1szt."icon"
2OSŁONA PRZECIWISKROWA PRZEWODU POWIETRZNEGO SPRZĘT OCHRONNY TWARZY I OCZU 334-1 - Sprzęt ochrony twarzy i oczu
1szt."icon"
3ZABEZPIECZENIE PRZECIWISKROWE SPRZĘT OCHRONNY TWARZY I OCZU 334-1 - Sprzęt ochrony twarzy i oczu
1szt."icon"
4FILTR WSTĘPNY SPRZĘT OCHRONNY TWARZY I OCZU 334-1 - Sprzęt ochrony twarzy i oczu
15szt."icon"
5FILTR PRZECIW PYŁOWY SPRZĘT OCHRONNY TWARZY I OCZU 334-1 - Sprzęt ochrony twarzy i oczu
1szt."icon"
6SZYBKA OCHRONNA SPAWALNICZA ZEWNĘTRZNA BEZBARWNA 98X156MM PRZYŁBICA SPAWALNICZA 334-1 - Sprzęt ochrony twarzy i oczu
50szt."icon"
7SZYBKA OCHRONNA SPAWALNICZA WEWNĘTRZNA BEZBARWNA 117X77MM PRZYŁBICA SPAWALNICZA 334-1 - Sprzęt ochrony twarzy i oczu
5szt."icon"


Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego

  Kontakt z

Imie, NazwiskoTelefonEmailGodziny urzędowania
Danuta Staniczek032 7163651d.staniczek@pgg.pl

 Dodatkowe informacje dotyczące aukcji:

Nazwa specyfikacjiWartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do25
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego120
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego12
4. Termin obowiązywania umowy do dnia30.04.2018

Uwaga
1. Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy PGG i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.

2. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy PGG dostępnym poprzez stronę internetową Zamawiającego www.pgg.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy PGG pod adresem:
https://dostawca-pgg.coig.biz/

               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu