Dodatkowe informacje na temat systemu "AUKCJE INTERNETOWE NABYWCY" otrzymają Państwo
   kontaktując się z Polską Grupą Górniczą S.A.