Dodatkowe informacje na temat systemu "AUKCJE INTERNETOWE NABYWCY" otrzymają Państwo
   kontaktując się z Kompanią Węglową S.A.