LOGOWANIE
Użytkownik:
Hasło:
 
Zapomniałeś hasła?

Szanowni Kontrahenci Polskiej Grupy Górniczej Spółka Akcyjna - użytkownicy Portalu Aukcji Niepublicznych.

Nie dotyczy aukcji na sprzedaż węgla.

Uprzejmie informujemy, iż aktualnie trwają prace nad wdrożeniem nowego Portalu Aukcji Niepublicznych. Portal ten został wykonany w nowej technologii i zastąpi w najbliższej przyszłości dotychczasowy Portal Aukcji Niepublicznych dostępny dotychczas pod adresem https://aukcje-pgg.coig.biz/.

Zakres aukcji obsługiwanych przez nowy Portal będzie analogiczny do zakresu obsługiwanego przez starszą, obecnie użytkowaną wersję. Natomiast nowe narzędzie będzie oferowało Państwu nowe funkcje i możliwości oraz większą ergonomię obsługi. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną Państwu przekazane bezpośrednio przed uruchomieniem nowego Portalu.

Uwaga!

Istotną zmianą w nowym Portalu będzie możliwość tworzenia wielu kont przez jednego Kontrahenta, budowanych w oparciu o imienne konta użytkowników. Powyższa zmiana zasad tworzenia i użytkowania kont wymusza konieczność uzupełnienia danych koniecznych do ich utworzenia w nowym Portalu. W tym celu proszę po zalogowaniu się do Portalu Aukcji Niepublicznych dostępnego pod adresem https://aukcje-pgg.coig.biz/, wypełnić w udostępnionym formularzu informacje w zakresie: Imię, Nazwisko oraz adres e-mail dla użytkownika Kontrahenta, dla którego ma zostać utworzone imienne konto w nowym Portalu. W przypadku potrzeby utworzenia więcej niż jednego konta, dane należy wpisać dla kolejnych użytkowników Kontrahenta.
Na podstawie wpisanych danych w nowym Portalu zostaną wygenerowane nowe imienne konta użytkowników, umożliwiające logowanie się do nowego Portalu, po jego udostępnieniu dla Kontrahentów.

Uzupełnione dane wprowadzone w obecnie działającym Portalu, umożliwią w sposób w pełni zautomatyzowany utworzenie kont użytkowników do nowego Portalu oraz udział w aukcjach po wymianie Portali.

Dodatkowych informacji w zakresie funkcjonalności uzupełnienia danych koniecznych do tworzenia nowych kont użytkowników Portalu można uzyskać pod nr tel. +48 32 757 4444. W zakresie pozostałych funkcjonalności dostępnych w Portalu należy kontaktować się jak dotychczas z odpowiednimi osobami - koordynatorami aukcji ze strony PGG S.A.


Ważna informacja!

Uprzejmie informujemy, iż loginy Użytkowników do Portalu Aukcji Niepublicznych Polskiej Grupy Górniczej S.A. zostały przeniesione z Kompanii Węglowej S.A. Przy pierwszym logowaniu do Portalu Użytkownik zobowiązany jest do skorzystania z funkcji "Zapomniałeś hasła?", w celu wygenerowania nowego hasła.

Z pozdrowieniami
Administrator Portalu Aukcji Niepublicznych Polskiej Grupy Górniczej S.A.