LISTA AUKCJI OGŁOSZONYCH
Typ aukcji Kod aukcji Nazwa aukcji Czas rozp. Czas zak. Operacja
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700164Dostawa stojaków ciernych SV25 L-2500 dla KWK ROW Ruch Jankowice. Grupa mat 285-2. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 09:00:00 2017-02-28 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700168Dostawa łańcucha technicznego niekalibrowanego 10x66x40 dla KWK ROW Ruch Jankowice.Grupa mat 287-8. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 09:50:00 2017-02-28 10:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421700165Dostawa wkładów filtracyjnych i zaworów nabojowych 3/2 dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2017r. (gr. mat. 291-10) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 10:00:00 2017-02-28 10:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700118Dostawa preparatu dezynfekującego na bazie alkoholu etylowegodla O/KWK ROW Ruch Marcel ( nr. grupu 245-3 ) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 10:00:00 2017-02-28 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471700133Dostawa przewodów wielokanałowych produkcji Tiefenbach do sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice gr. mat. 251-17 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 10:00:00 2017-02-28 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa701700105Dostawa olejów hydraulicznych i przekladniowych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. KWK Ruda Ruch Halemba, PokojBielszowice w 2017 r. nr grupy 231-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 10:00:00 2017-02-28 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700167Dostawa części zamiennych do agregatów i pomp iniekcyjnych dla oddz. KWK ROW Ruch Jankowice w roku 2017 nr. grupy 291-19 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 10:30:00 2017-02-28 10:40:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700106Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych dla KWK Sośnica. Grupa mat. 292-11-01. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 11:00:00 2017-02-28 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700169Dostawa taśm tnących dla Oddziału KWK ,,ROW? Ruch Jankowice, nr grupy 294-4. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 11:00:00 2017-02-28 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700102Dostawa worków z siatki poliamidowej na płyty polipropylenowe dla Oddziału KWK Sośnica gr. mat. 172-6 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 11:00:00 2017-02-28 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700108Dostawa łapowych zawiesi szyny do kolejki podwieszanej spalinowej dla KWK ROW Ruch Rydułtowy. Grupa mat.295-20. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 11:50:00 2017-02-28 12:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700105Dostawa zaworów przelewowych szybkoupustowych do hydrauliki sterowniczej sekcji obudów zmechanizowanych dla KWK ROW Ruchu Rydułtowy. Nr grupy 295-15 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 12:00:00 2017-02-28 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa701700120Dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Rydułtowy gr mat. 295-18 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 12:00:00 2017-02-28 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461700312Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej dla Polskiej Grupy Górniczej Spz.o.o. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w 2017r(295-15) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 12:00:00 2017-02-28 12:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401700107Dostawa produktów ropopochodnych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. KWK Bolesław Śmiały w 2017r. nr grupy 231-4 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 13:00:00 2017-02-28 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441700154Dostawa akcesoriów podsadzkowych: kołnierze stałe do przyspawania i kołnierze luźne dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK RUDA Ruch Halemba w 2017 r. gr. mat. 272-4 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 13:00:00 2017-02-28 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700117Dostawa prowadnic do przenośnika zgrzebłowego Rybnik - 850 dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel gr. mat. 292-10-01 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 13:00:00 2017-02-28 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700107Dostawa rur bez szwu kołnierzowych ciśnieniowych fi 63,5x7,1x6000 dla Oddziału KWK ROW Ruch"Rydułtowy" grupa mat. 272-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 13:00:00 2017-02-28 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421700178Dostawa pianki poliuretanowej jednoskładnikowej do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast- Ziemowit Ruch Piast w 2017 r. nr grupy 241. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 13:00:00 2017-02-28 13:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461700313Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej Sp.zo.o. KWK Ruda Ruch Bielszowice w 2017 roku. (295-15) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 13:00:00 2017-02-28 13:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700166Dostawa radiotelefonów dla KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 325-4. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 13:30:00 2017-02-28 13:40:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na komplet501700104Dostawa freonu R-134A wraz z dzierżawą butli dla KWK ROW Ruchu Rydyłtowy. Nr grupy 241-6. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-02-28 13:45:00 2017-02-28 14:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700116Dostawa pomostów roboczych składanych dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel gr. mat.285-13. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 08:00:00 2017-03-01 08:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461700319-Dostawa obejm skorupowych stalowych kutych do węży Q50x8 łączonych śrubami do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddz. KWK Ruda Ruch Bielszowice- nr grupy:285-14. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 09:00:00 2017-03-01 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511700081Dostawa uszczelnień do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział ZRP w 2017r. nr grupy 251-10; 252-11 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 09:00:00 2017-03-01 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511700077Dostawa uszczelnień gumowych i z tworzyw sztucznych do PGG sp. z o.o. w 2017r. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 09:00:00 2017-03-01 10:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na komplet511700082Dostawa uszczelnień do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział ZRP w 2017r. nr grupy 251-10; 252-11 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 09:15:00 2017-03-01 09:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431700231Dostawa częsci zamiennychdo agregatów i pomp iniekcyjnych dla PGG Sp. z o.o. Oddział Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2017r. (gr. mat. 291-17) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 10:00:00 2017-03-01 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa701700121Dostawa kombinezonów do ochrony przed substancjami chemicznymi i klejami do KWK ROW Ruch Jankowice i Marcel - nr grupy 181-4 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 10:00:00 2017-03-01 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa451700085Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej dla KWK Ruda ruch Pokój - grupa 316-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 10:00:00 2017-03-01 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471700144Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo gumowej do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice gr. mat. 251-5 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 10:00:00 2017-03-01 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511700080Dostawa przyrządów pomiarowych do PGG Sp. z o.o. O/ZRP w 2017r. gr. materiałowa 332-13 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 10:00:00 2017-03-01 11:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401700111Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych (silnik) dla KWK Bolesław-Śmiały - grupa 352-01-02 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 10:15:00 2017-03-01 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700112Dostawa liny stalowej fi 16 dla KWK ROW Ruch Rydułtowy gr. 284 - 1. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 11:00:00 2017-03-01 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700104Dostawa rynien i zastawek, części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego SKAT dla Oddziału KWK Sośnica gr. mat. 292-10-08 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 11:00:00 2017-03-01 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431700242Dostawa oleju silnikowego wielosezonowego do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast- Ziemowit Ruch Ziemowit w 2017 r. nr grupy 231-3 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 11:00:00 2017-03-01 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na komplet511700083Dostawa uszczelnień do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział ZRP w 2017r. nr grupy 251-10; 252-11 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 11:00:00 2017-03-01 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471700142Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych produkcji TAGOR dla KWK ROW Ruchu Chwałowice. Nr grupy 295-27-03 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 12:00:00 2017-03-01 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700119Dostawa zespołu bębna napędowego ogumowanego K-1-1-1400/800/1775/140/110 2514-15 B-1400 dla KWK ROW Ruch Marcel gr. 295-44. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 12:00:00 2017-03-01 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700120Dostawa części zamiennych urządzeń przekładkowych przenośników zgrzebłowych - BECKER WARKOP dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel gr. mat. 292-19-02 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 12:00:00 2017-03-01 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa531700040Dostawa akumulatorów i zasilaczy dla ZIT Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 12:00:00 2017-03-01 12:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700109Dostawa zasilaczy sieciowych iskrobezpiecznych dla KWK ROW Ruch Rydułtowy. Nr grupy 311-5. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 13:00:00 2017-03-01 13:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471700149Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego ? RYFAMA dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice gr. mat. 292-10-01 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 13:00:00 2017-03-01 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700111Dostawa ślimacznicy do filtra FTB-6 dla KWK ROW Ruch Rydułtowy gr.292-16. - kopia Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 13:00:00 2017-03-01 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa701700123Dostawa lin stalowych dla Polskiej Grupy Górniczej spólka z o.o. KWK Ruda Ruch Halemba i Bielszowice w 2017r. nr grupy 284 - 1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 13:00:00 2017-03-01 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431700245Dostawa nitów samozaciskowych i drążków sprzegających do łączenia taśm dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit; nr grupy 284-11 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 13:00:00 2017-03-01 13:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700170Dostawa mierników prądów błądzących dla KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 332-2. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-01 13:40:00 2017-03-01 13:50:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461700320Dostawa druków różnych dla KWK RUDA ruch Bielszowice gr mat. 229-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 08:15:00 2017-03-02 08:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431700244Dostawa części zamiennych do urządzeń łączności ratowniczej dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ?Piast-Ziemowit? Ruch ?Ziemowit? w 2017 roku, grupa materiałowa 325-4. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 09:00:00 2017-03-02 09:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Pokój/MGSG-BP/2017/00000003Wykonanie dokumentacji kosztorysowych, koreferatów do dokumentacji oraz analizy techniczno-ekonomicznej( termin 60dni) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 09:00:00 2017-03-02 09:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Pokój/MGSG-BP/2017/00000004Wykonanie dokumentacji kosztorysowych oraz koreferatów do dokumentacji kosztorysowych wg załącznika (termin 30 dni) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 09:45:00 2017-03-02 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461700323Dostawa kół napędowych ciernych do napędów lokomotyw spalinowych kolejek podwieszanych oraz wciągników hydraulicznych ( koła napędowe Q360) dla KWK Ruda ruch Bielszowice - grupa 295-51 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 10:00:00 2017-03-02 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700122Dostawa części do przenośnika zgrzebłowego AR-PZ 1/440 gr. mat. 292-10-19 dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel - Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 10:00:00 2017-03-02 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421700179Dostawa pulpitu sterowniczego PS2008/1 do sterowania silnikami zintegrowanymi z przemiennikami częstotliw. do Polskiej Grupy Górniczej sp z o.o. O/KWK ?Piast-Ziemowit? Ruch ?Piast? w 2017,gr.312-9. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 10:00:00 2017-03-02 10:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461700322Dostawa torb narzędziowych dla elektromontera dla Kopalni Ruda ruch Bielszowice w 2017r grupa 286-3 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 10:00:00 2017-03-02 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461700321Dostawa butów wodochronnych rozm 51 dla KWK RUDA ruch Bielszowice gr. mat. 193-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 10:30:00 2017-03-02 10:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Pokój/MGSG-BP/2017/00000005Wykonanie analiz techniczno-ekonomicznych, dokumentacji kosztorysowej i koreferatów do dokumentacji wg. załacznika( termin 90 dni) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 10:30:00 2017-03-02 11:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa701700133Dostawa pompek ręcznych depresyjnych do pobierania próbek gazu do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddz. KWK Ruda - nr grupy: 291. 2017-03-02 11:45:00 2017-03-31 12:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441700163Dostawa zestawów teletechnicznych skorupowych do łączenia kabli dla Polskiej Grupy Górniczej sp.z o.o Oddział KWK Ruda Ruch Halemba gr.284-15 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 12:00:00 2017-03-02 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441700164Dostawa materiałów do archiwizacji dokumentacji technicznej dla KWK "RUDA" Ruch Halemba (grupa mater.212 i 301-4) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 12:30:00 2017-03-02 12:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700123Dostawa podzespołów do stabilizacji i naprowadzania taśm na przenośniku taśmowym dla KWK ROW Ruch Marcel. Grupa mat.292-24. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 13:00:00 2017-03-02 13:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Ziemowit/MGSG/2017/00000008Aukcja internetowa - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych oraz koreferatów na zabezpieczenie nowych obiektów na wpływy ekspl. górniczej oraz koreferatów do dok. proj. - koszt. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 13:00:00 2017-03-02 13:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421700186Dostawa podchlorynu sodowego do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast- Ziemowit Ruch Piast w 2017 r. nr grupy 244-1. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 13:30:00 2017-03-02 13:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431700252Dostawa złącz do mechnicznego łaczenia taśm dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit; nr grupy 284-11 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 14:00:00 2017-03-02 14:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461700337Dostawa taśm oraz mas uszczelniających dla KWK RUDA ruch BIELSZOWICE gr. mat 288-6, 248-4 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-03 09:00:00 2017-03-03 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa531700043Dostawa taśm do drukarek kart plastikowych dla Oddziału Zakład Informatyki i telekomunikacji nr grupy 301-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-03 10:00:00 2017-03-03 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401700112dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego Gwarek gr. mat. 292-11-01 do Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. dla KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY w 2017 roku Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-03 10:00:00 2017-03-03 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa451700091dostawa części zamiennych do kolejek Scharf gr. mat. 295-22-02 do Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. dla KWK RUDA Ruch POKÓJ w 2017 roku Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-03 10:00:00 2017-03-03 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700111Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla KWK Sośnica gr. mat.295-17 . Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-03 11:00:00 2017-03-03 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700171Dostawa trzewików dla spawaczy do KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 193-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-03 11:00:00 2017-03-03 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700124Dostawa skraplacza oleju i filtrów odpowietrzających dla O/KWK ROW Ruch Marcel ( nr.grupy 291-10 ) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-03 12:00:00 2017-03-03 12:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa531700041Dostawa zasilaczy iskrobezpiecznych przeznaczonych do zabudowy w podziemnych wyrobiskach dołowych dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Nr. grupy 311-5. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-03 13:00:00 2017-03-03 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421700192Dostawa dławika 3-fazowego wejściowego typu ED3NC - 0,22/400 ( U = 3x 1140 V ) do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ?Piast-Ziemowit? Ruch ?Piast? w 2017 roku, grupa materiałowa 311-1. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-03 13:00:00 2017-03-03 13:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700115Dostawa pulpitów sterowania i wizualizacji pracą przenośnika PZS dla KWK ROW Ruch Rydułtowy. Nr. grupy 316-1. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-03 13:30:00 2017-03-03 13:40:00Kryteria wyboru
Kod aukcji: Nazwa aukcji:
Czas rozp.: Czas zak.:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu
Dokumenty dotyczące aukcji Dokumenty dotyczące aukcji Aukcja na komplet Aukcja na komplet