LISTA AUKCJI OGŁOSZONYCH
Typ aukcji Kod aukcji Nazwa aukcji Czas rozp. Czas zak. Operacja
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471901591Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. Nr grupy materiałowej : 251-1. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 08:00:00 2019-02-22 08:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401901116Dostawa maszyn i części specjalnego zastosowania gr. mat. 295 do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY w 2019 roku Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 08:15:00 2019-02-22 08:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441901835Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych - PIOMA gr. mat. 292-11-01 do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla KWK RUDA Ruch HALEMBA w 2019 roku Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 08:30:00 2019-02-22 09:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511902180Dostawa blach ze stali specjalnych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2019 roku (gr. mat. 273-4) Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 09:00:00 2019-02-22 09:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na komplet441901848Dostawa prowadnic kominowych Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba - grupa 295-39 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 09:00:00 2019-02-22 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511902178Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2019r. Grupa Materiałowa 252-11, 251-10 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 09:00:00 2019-02-22 09:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441801623Dostawa silnika elektrycznego budowy przeciwwybuchowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Halemba gr. 311-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 09:30:00 2019-02-22 09:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431902482Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - Fazos dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2019 r., nr grupy 295-27-01 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 10:00:00 2019-02-22 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511902179Dostawa płyt gumowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2019 r., grupa materiałowa 251-11 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 10:00:00 2019-02-22 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401901063Dostawa złączy do łączenia taśm przenośnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK ?Bolesław Śmiały? w 2019 r. w ( gr. mat. 284-11 ). Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 10:30:00 2019-02-22 10:40:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441901702Dostawa ogniw szybkozłącznych Q30 i Q34 do łączenia łańcuchów górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba w 2019 roku - nr grupy 287-11. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 10:30:00 2019-02-22 10:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501901478"Dostawa rur stalowych kołnierzowych zasilających Q 63,5x7.1x6000 dla PGG S.A. Oddział KWK ?ROW? Ruch Rydułtowy" grupa mat. 272-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 10:45:00 2019-02-22 11:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421902484Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych ? GLINIK dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2019 r., numer grupy 295-27-02 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 11:00:00 2019-02-22 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491901665Dostawa odczynników chemicznych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel (Grupa Asortymentowa 244-1) Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 11:00:00 2019-02-22 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411901595Dostawa siatki ogrodzeniowej 1500 x 35 x 35 x 2,5 lub równoważnej dla Oddziału KWK Sośnica, nr grupy 284-7 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 11:00:00 2019-02-22 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431902513Dostawa noży obrotowych do organów urabiających dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit- nr grupy 295-9. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 11:00:00 2019-02-22 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471901641Dostawa sit składanych jednokarbowych plecionych JS typ średni dla potrzeb ZPMW PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch ?Chwałowice?- grupa mat 284-27. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 11:00:00 2019-02-22 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491901773Dostawa kompensatorów mieszkowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch MARCEL.Grupa mat. 272-6 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 11:15:00 2019-02-22 11:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461902613Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - grupa 316-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 11:30:00 2019-02-22 11:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501901477Dostawa rur stalowych przewodowych dla PGG S.A. oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy grupa mat. 272-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 11:30:00 2019-02-22 11:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411901656Dostawa klamer budowlanych do Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Sośnica gr. mat. 281-9. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 12:00:00 2019-02-22 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441901858Dostawa śrub kl. 8,8 PN-82101 ,PN-82105 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba (gr. mat. 287-2) Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 12:00:00 2019-02-22 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471901646Dostawa obejm zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice nr grupy. 292-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 12:00:00 2019-02-22 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa621902606Dostawa siekier górniczych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział Murcki-Staszic w roku 2019, gr. mat. 286-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 12:00:00 2019-02-22 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501901479Dostawa elementów hydrauliki siłowej dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy w roku 2019nr grupy 291-14. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 12:30:00 2019-02-22 12:40:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431802289Dostawa elementów pneumatyki sterowniczej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast ?Ziemowit Ruch Ziemowit w zakresie grupy przetargowej 291-9. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 12:30:00 2019-02-22 12:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471901640Dostawa KOŁNIERZY LUŹNYCH Z PIERŚCIENIEM DO PRZYSPAWANIA Q100, Q150 i Q200 mm LUB RÓWNOWAŻNE dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch ?Chwałowice?. Grupa 291-6. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 12:30:00 2019-02-22 12:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471901648Dostawa części zamienne do przenośników zgrzebłowych ? RYFAMA dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice nr grupy 292-10-01. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 12:30:00 2019-02-22 12:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401901075Dostawa kabla elektroenergetycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Bolesław Śmiały gr.313-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 12:45:00 2019-02-22 13:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431902339Dostawa filtrów i wkładów filtrów przemysłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019r. - Oddział KWK ?Piast-Ziemowit? Ruch Ziemowit; grupa materiałowa 291-10 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 13:00:00 2019-02-22 13:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501901437DOSTAWA OTULIN Z PIANEK POLIURETANOWYCH W OSŁONIE Z FOLII PVC dla PGG S.A. oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy nr. grupy 252-17 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 13:00:00 2019-02-22 13:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa451901890Dostawa części zamiennych do urządzeń przekładkowych przenośników zgrzebłowych - SIGMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Pokój w 2019 roku - nr grupy 292-19-01. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 13:00:00 2019-02-22 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471901642Dostawa akcesoriów do rurociągów magistralnych dla KWK ROW Ruch Chwałowice. Nr grupy 288-3. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 13:00:00 2019-02-22 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa621902574Dostawa odzieży ochronnej ocieplanej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w 2019 roku nr grupy 181-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 13:00:00 2019-02-22 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401901046Dostawa przewodu górniczego oponowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Bolesław Śmiały gr.284-6 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 13:15:00 2019-02-22 13:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa701902485Dostawa noży obrotowych kombajnowych 2xstopniowych Q 140/65/65/38/30 ZH 54 HRC, 25 166/90/65/38/30/ZH 54 HRC dla PGG SA oddział KWK Ruda i KWK Bolesław Śmiały Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 13:20:00 2019-02-22 13:40:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421902471Dostawa noży kombajnowych do organów urabiających dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast- nr grupy 295-9. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 13:30:00 2019-02-22 13:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na komplet701902480Dostawa helu gazowego sprężonego kl. czyst. nie mniej niż 5.0 dla Oddziałów KWK ROW Ruch Jankowice, Ruch Marcel, Ruch Chwałowice i Ruch Rydułtowy - nr grupy 241-6 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-22 13:30:00 2019-02-22 13:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511902181Dostawa Przewodów wysokociśnieniowych Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 08:00:00 2019-02-25 08:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa701902477Dostawa noży dla PGG S.A. Oddział KWK Piast- Ziemowit w 2019 roku- gr.mat. 286-3 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 08:00:00 2019-02-25 08:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa451901942dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych - Pioma gr. mat. 292-11-01 do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla KWK RUDA Ruch POKÓJ w 2019 roku Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 08:30:00 2019-02-25 09:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481901679Dostawa obudowy chodnikowej specjalnej spłaszczonej ze stali w gatunku S480W typu ŁPSpA lub równoważnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice. Nr gr. 281-10 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 08:50:00 2019-02-25 09:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431902326Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2019 roku - nr grupy 251-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 09:00:00 2019-02-25 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461902539Dostawa kotew górniczych drewnianych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice gr.205-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 09:00:00 2019-02-25 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461902557Dostawa osprzętu do iniekcyjnego wzmacniania górotworu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - nr grupy: 295-18 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 09:00:00 2019-02-25 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461902608DOSTAWA KURTEK WODOCHRONNYCH POWIERZCHNIOWYCH DLA KWK RUDA RUCH BIELSZOWICE gr. mat. 181-4 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 09:00:00 2019-02-25 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401901047Dostawa przewodu górniczego oponowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Bolesław Śmiały gr.284-6 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 09:30:00 2019-02-25 09:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa451901898Dostawa gilotyny do cięcia papieru A3, na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Pokój - grupa 301-5 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 09:30:00 2019-02-25 09:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa621902575Dostawa pokrowców dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w roku 2019 nr grupy 192-2. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 09:30:00 2019-02-25 09:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511902176Dostawa przyrządów i pomocy obrabiarkowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Odzział ZRP w 2019 roku, grupa materiałowa 294-10 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 09:30:00 2019-02-25 10:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501901419Dostawa kleju mineralnego Super ECO do płytek ceramicznych lub równoważnego do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch RydułtowyGrupa materiałowa 262-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 10:00:00 2019-02-25 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501901485Dostawa sterownika do wózka akumulatorowego dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy w roku 2019nr grupy 292-23-01 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 10:00:00 2019-02-25 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441901738Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w 2019r. nr grupy 272-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 10:00:00 2019-02-25 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441901868Dostawa łączników 3000kN członu trasy przenośników zgrzebłowych - RYFAMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba w 2019 roku - nr grupy 292-10-01. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 10:00:00 2019-02-25 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa621902683Dostawa armatury podsadzkowej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w roku 2019, gr. mat. 272-4 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 10:00:00 2019-02-25 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa621902684Dostawa druków i książek do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w 2019 roku grupa 229-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 10:00:00 2019-02-25 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421901974Dostawa cylindrów hydraulicznych z drążonym tłokiem typu RACH-604 wraz z osprzętem dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - gr.mat. 298-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 10:00:00 2019-02-25 10:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa621902662Dostawa przekładników ziemnozwarciowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki Staszic w 2019 roku ? nr grupy 311-4 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 10:00:00 2019-02-25 10:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441901725Dostawa cementu portlandzkiego bez dodatków dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Ruda Ruch Halemba grupa 288-6 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 10:00:00 2019-02-25 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441901807Dostawa piasku naturalnego, płukanego, uziarnienie do 2mm dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba grupa 142-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 10:00:00 2019-02-25 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441901860Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w 2019r (gr. mater. 295-15) - kopia Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 10:00:00 2019-02-25 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471901644Dostawa sit plecionych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch ?Chwałowice?- grupa mat. 284-27. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 10:15:00 2019-02-25 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Aukcja spotowa501901416Dostawa krążników gładkich do przenośników taśmowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy gr. mat. 292-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 10:20:00 2019-02-25 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461802338Dostawa cyfrowych mierników ciśnienia i różnicy ciśnień dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice gr.332-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 10:30:00 2019-02-25 10:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461902614Dostawa częsci zamiennych do obudów ścianowych- FAZOS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A..G. S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w 2019r (295-27-01) - kopia Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 10:30:00 2019-02-25 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491901776Dostawa części zamiennych do spawania metodą MIG-MAG i MMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel, nr grupy 294-23 - III post. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 11:00:00 2019-02-25 11:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511902185Dostawa rury stalowej przewodowej ?139,7x25,0 do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2019r. grupa materiałowa 272-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 11:00:00 2019-02-25 11:06:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421902479Dostawa ?Klapek skórzanych profilaktycznych? dla PGG S.A. Oddział KWK Piast ? Ziemowit ; Ruch Piast . Grupa materiałowa 193-2. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 11:00:00 2019-02-25 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401901069Dostawa ?układu hamulcowego do maszyn i urządzeń? dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ?Bolesław Śmiały? w 2019 r. nr grupy 291-4. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 11:00:00 2019-02-25 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411901509Dostawa elementów pneumatyki sterowniczej dla Oddziału KWK Sośnica ; grupa asortymentowa nr: 291-9 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 11:00:00 2019-02-25 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421901966DOSTAWA ?OBUDOWA ŁPZM-V32/4 ŁUKOWA PODATNA ZMODYFIKOWANA 4XCZĘŚCIOWA W GATUNKU S480W? DLA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ ODDZIAŁ KWK PIAST-ZIEMOWIT RUCH PIAST NR GRUPY 281-3 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 11:00:00 2019-02-25 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441901869Dostawa prowadników stalowych szybowych 200x 150x 9000 mm dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba w 2019 roku - nr grupy 292-9. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 11:00:00 2019-02-25 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa621902568Dostawa smarownicy nożnej oraz ręcznej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019r. Oddział KWK Murcki -Staszic - nr grupy 286-3. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 11:00:00 2019-02-25 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431902509Dostawa węży p/pożarowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2019 roku - nr grupy 251-6 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 11:00:00 2019-02-25 11:50:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471901597Dostawa obudowy chodnikowej specjalnej spłaszczonej ze stali w gatunku S480W typu ŁPSPA lub równoważnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. Nr gr. 281-10 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 11:20:00 2019-02-25 11:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa451800571Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddz. KWK Ruda Ruch Pokój - nr grupy 295-17 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 11:30:00 2019-02-25 11:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa621902571Dostawa wyrobów ochronnych rąk, nóg i tułowia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w roku 2019 nr grupy 185-2. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 11:30:00 2019-02-25 11:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511902186ZAkup ogumienia środków transportu do ZRP na 2019 r. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 12:00:00 2019-02-25 12:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411801447Dostawa odzieży ochronnej o podwyższonej odporności na substancje żrące do Oddziału KWK Sośnica nr grupy 181-4 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 12:00:00 2019-02-25 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411901664Dostawa rur z tworzywa sztucznego do instalacji kopalnianych przeznaczonych do transportu metanu , do zabudowy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny dla Oddziału KWK Sośnica gr. mat. 252 - 12 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 12:00:00 2019-02-25 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421901961 Dostawa " materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych" dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit ; Ruch Piast. Grupa materiałowa 211-2. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 12:00:00 2019-02-25 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421902495Dostawa elektrod do spawania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2019 r. nr grupy 284-10 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 12:00:00 2019-02-25 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461802289Dostawa elektrod do spawania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice w 2019 r. nr grupy 284-10 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 12:00:00 2019-02-25 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461902479Dostawa telefonów iskrobezpiecznych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w 2019r. - gr. mater. 325-4. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 12:00:00 2019-02-25 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461902611DOSTAWA NAKOLANNIKÓW, NARAMIENNIKÓW I NAGOLENNIKÓW DLA KWK RUDA RUCH BIELSZOWICE gr. mat. 185-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 12:00:00 2019-02-25 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501901390Dostawa części zamiennych do urządzeń montażowych do szycia taśmy przenośnikowych złączami mechanicznymi dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy gr. mat. 284-11 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 12:00:00 2019-02-25 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa531900425Dostawa dysków twardych do monitoringu wizyjnego do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji nr grupy 302-11. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 12:00:00 2019-02-25 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na komplet611900830Dostawa: Czynnika chłodzącego R-407 C wraz z dzierżawą butli dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku Oddział KWK Wujek grupa 241-6 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 12:00:00 2019-02-25 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa621902659Dostawa nagrzewnic wodnych ramowych - system ogrzewania powietrza wdechowego Kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/KWK MURCKI-STASZIC w 2019r. Nr grupy 292-13 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 12:00:00 2019-02-25 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401901081Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych produkcji TAGOR (elementy konstrukcyjne) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ?Bolesław Śmiały? w 2019r (gr. materiałowa 295-27-03) Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 12:00:00 2019-02-25 12:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481901720Dostawa elementów trasy kolejki szynowej podwieszanej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW - Ruch Jankowice. Nr gr 295-20 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 12:20:00 2019-02-25 12:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411901661Dostawa osprzętu do klejenia górotworu do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. nr grupy 295-18 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 12:30:00 2019-02-25 12:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411901660Dostawa przekładni zębatej dla Oddziału KWK Sośnica gr. mat. 291-2. - kopia Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 13:00:00 2019-02-25 13:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431902527Dostawa rur bez szwu przewodowych ? 133,0X12,5 18G2A=ST52.3=S355J2H ogólnego zastosowania lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019r. - Oddział KWK ?Piast-Ziemowit? Ruch Ziemowit; grupa materiałowa 272-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 13:00:00 2019-02-25 13:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411901658Dostawa części zamiennych do kołowrotów dla Oddziału KWK Sośnica. Grupa asortymentowa 292-12-02 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 13:00:00 2019-02-25 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411901662Dostawa osprzętu do klejenia górotworu do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. nr grupy 295-18 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 13:00:00 2019-02-25 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441901859Dostawa bojlera elektrycznego 80 l dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział Ruda Ruch Halemba w 2019r. - gr. mater. 297-1. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 13:00:00 2019-02-25 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481901631Dostawa kotew górniczych drewnianych kwadratowych dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Jankowice nr.grupy 205-1. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 13:00:00 2019-02-25 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491901634Dostawa przewodów i złączy hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch MARCEL.Grupa materiałowa nr 295. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 13:00:00 2019-02-25 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501901403Dostawa oleju do niszczarek biurowych dla KWK ROW Ruch Rydułtowy. Nr grupy 231-4 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 13:00:00 2019-02-25 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501901480Dostawa akcesoriów rurociągów magistralnych dla KWK ROW Ruch Rydułtowy. Nr grupy 288-3. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 13:00:00 2019-02-25 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa601902230Dostawa rękawic strażackich do Zakładowj Straży Pożarnej Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła Polskiej Grupy Górnicze S.A. w 2019 roku - nr. grupy 181-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-25 13:00:00 2019-02-25 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481801607 Dostawa półautomatu spawalniczego dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice, nr. grupy 294-20. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 07:00:00 2019-02-26 07:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431902517Dostawa części zamiennych urządzeń do spawania gazowego oraz osprzęt dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK Piast ? Ziemowit Ruch Ziemowit gr.mat. 294-24 - kopia Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 08:00:00 2019-02-26 08:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431902424Dostawa maszyn do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast- Ziemowit Ruch Ziemowit w 2019 r. grupa materiałowa 291 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 09:00:00 2019-02-26 09:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa601902219Dostawa rękawic ocieplanych dzianinowych 5 x palcowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w 2019 roku, nr grupy 181-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 09:00:00 2019-02-26 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa601802074Dostawa części zamiennych do spycharki gąsienicowej TD15C dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Mysłowice Wesoła w 2019 rok, nr grupy 295-46-03 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 09:00:00 2019-02-26 09:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491901701Dostawa obudowy chodnikowej specjalnej spłaszczonej ze stali w gatunku S480W typu ŁPSpA lub równoważnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW - Ruch Marcel (gr. materiałowa 281-10) Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 09:20:00 2019-02-26 09:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411901640Dostawa gliny przybitkowej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica w 2019 r. Grupa materiałowa- 142-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 10:00:00 2019-02-26 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501901463Dostawa dwuskładnikowej piany izolacyjnej fenolowej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy nr grupy 241-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 10:00:00 2019-02-26 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511902187Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej oraz wyroby ochronne rąk i tułowia dla ZRP na rok 2019. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 10:00:00 2019-02-26 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401901085Dostawa gumy do zgarniaczy do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ?Bolesław Śmiały? w 2019r. grupa 251-11 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 10:00:00 2019-02-26 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441901867Dostawa części zamiennych do ciągników spalinowych podwieszanych dla Oddziału KWK Ruda ruch Halemba - grupa 295-22-06 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 10:15:00 2019-02-26 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491901753Dostawa noży obrotowych jednostopniowych ? 25 147/75/58/38 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch ?MARCEL?. grupa mat. 295-9 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 10:15:00 2019-02-26 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa621902370Dostawa części zamiennych do ciągnika kolejki spalinowej typu SCHARF dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic - nr grupy 295-22-02 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 10:15:00 2019-02-26 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411901626Dostawa krążników do przenośników taśmowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica Grupa materiałowa 292-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 10:20:00 2019-02-26 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441901622Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla Oddzioału KWK Ruda ruch Halemba - 295-29 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 10:30:00 2019-02-26 10:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431902354Dostawa butów męskich sztybletów do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch ZiemowitGrupa asortymentowa przedmiotu zamówienia: 193-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 11:00:00 2019-02-26 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471901639Dostawa: ?RURA ZE SZWEM KOŁNIERZOWA ?159X5,0X6000? dla PGG Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. grupa mat. 272-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 11:00:00 2019-02-26 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491901783Dostawa pozostałego sprzętu p/pożarowego dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 285-5 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 11:00:00 2019-02-26 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa621902660Dostawa części do agregatu pompująco-mieszającego typu PUMA-M dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w 2019 roku - nr grupy 291 - kopia Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 11:00:00 2019-02-26 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa531900429Dostawa materiałów pomocniczych dla montażu elementów monitoringu wizyjnego dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 11:00:00 2019-02-26 11:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511902175Dostawa rur stalowych grubościennych ulepszonych cieplnie dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w 2019r.; grupa materiałowa 272-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 11:30:00 2019-02-26 11:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431902481Dostawa obuwia profilaktycznego do Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.Grupa asortymentowa przedmiotu zamówienia: 193-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 12:00:00 2019-02-26 12:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501901441Dostawa pianki poliuretanowej GEOFIX lub równoważnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy - gr. asortyment.: 241 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 12:00:00 2019-02-26 12:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441901799Dostawa środka pianotwórczego syntetycznego dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna OddziałKWK Ruda Ruch Halemba w 2019r. - gr. mater. 292-6. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 12:00:00 2019-02-26 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa451901955 Dostawa olejów przekładniowych i hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział kwk RUDA R. Pokój w 2019 roku nr grupy 231-3 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 12:00:00 2019-02-26 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa601902262Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019r. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - nr grupy 286-3 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 12:00:00 2019-02-26 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461902458Dostawa wiertarek hydraulicznych rzecz PGG Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice grupa 294-13-04 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 12:00:00 2019-02-26 12:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491901780Dostawa wkładów chłodniczych do przekładni dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel, Grupa materiałowa (291-12) - kopia Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 13:00:00 2019-02-26 13:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441901840Dostawa olejów hydraulicznych do kombajnów KGE 710FM, FS 400 oraz R-130 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA r. Halemba w 2019r. nr grupy 231-3 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 13:00:00 2019-02-26 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461902516Dostawa klimatyzatorów ściennych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w 2019r. - gr. mater. 297-1. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 13:00:00 2019-02-26 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481801535Dostawa sit szczelinowych ? wkładów kosza do odwadniarki dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat.292-15. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 13:00:00 2019-02-26 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481901784Dostawa śrubobolcy do obudów ścianowych Becker-Warkop dla KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 295-27-09. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 13:00:00 2019-02-26 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501901481Dostawa zaworów, rozdzielaczy zaworowych i bloków rozdzielaczy do hydrauliki sterowniczej sekcji obudów zmechanizowanych dla KWK ROW Ruch Rydułtowy. Nr grupy 295-15. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 13:00:00 2019-02-26 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501801297Dostawa aparatów telefonicznych oraz sygnalizatorów iskrobezpiecznych dla KWK ROW Ruch Rydułtowy. Nr grupy 325-4. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 13:20:00 2019-02-26 13:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa611900803Dostawa środka - Stabilizowany roztwór podchlorynu sodu do uzdatniania wody pitnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału KWK Wujek w 2019 roku - grupa materiałowa 244-1. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-26 13:30:00 2019-02-26 13:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa611900833Dostawa OGNIW ZŁĄCZNYCH UNIWERSALNYCH SWORZNIOWYCH OZUS KL.D 38X126MM do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek w roku 2019 grupa 287-11 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-27 10:00:00 2019-02-27 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa621902687Dostawa przycisków sterowniczych ognioszczelnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki Staszic w 2019 roku ? nr grupy 312-10 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-27 10:00:00 2019-02-27 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa611900786Dostawa filtrów i wkładów filtrów do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek w roku 2019 grupa 291-10 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-27 10:30:00 2019-02-27 10:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa611900834Dostawa węży tłocznych ? 75 do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek w roku 2019 grupa 251-6 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-27 10:30:00 2019-02-27 10:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa521900018Zakup materiałów biurowych - pudla tekturowe do archiwizacji dokumentów Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-27 10:30:00 2019-02-27 11:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431902480Dostawa wkładek RX do okularów gogli GONDOR dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit.Ruch Ziemowit.Grupa asortymentowa przedmiotu zamówienia: 334-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-27 11:00:00 2019-02-27 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511902188Dostawa siłowników stropnicy wysuwnej do obudów typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2019 r. Kod grupy asortymentowej 295-21-01 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-27 11:00:00 2019-02-27 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421902469Dostawa ? Fartuch damski roboczy bawełniany ? dla PGG S.A. Oddział KWK Piast ? Ziemowit ; Ruch Piast w 2019r. gr. materiałowa 181-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-27 12:00:00 2019-02-27 12:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441901773Dostawa lamp górniczych ognioszczelnych diodowych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w 2019r. - gr. mater. 315-1. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-27 12:00:00 2019-02-27 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481901678Dostawa siłowników wychyłu osłony czoła ściany do obudów ścianowych - Becker-Warkop dla KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 295-27-09. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-27 12:00:00 2019-02-27 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa621902691Dostawa pompy hydraulicznej łopatkowej dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Murcki Staszic w 2019 rok, nr grupy 291-14 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-27 12:00:00 2019-02-27 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491901691Dostawa koszyka wolnobiegowego do hamulca jednokierunkowego RSRT 240-160 dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel. Grupa asort. 291-22. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-27 13:00:00 2019-02-27 13:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491901777Dostawa sprzętu elektroakustycznego dla KWK ROW Ruch MARCEL. Nr grupy 323. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-27 13:00:00 2019-02-27 13:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481901685Dostawa przesuwników korygujących spągnice do obudów ścianowych Pioma/Becker-Warkop dla KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 295-27-16 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-02-27 13:00:00 2019-02-27 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa451901964Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych - Pioma gr. mat. 292-11-01 do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla KWK RUDA Ruch POKÓJ w 2019 roku Dokumenty dotyczące aukcji 2019-03-01 08:15:00 2019-03-01 08:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441901827Dostawa przewodu sygnalizacyjnego dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w 2019r. - gr. mater. 325. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-03-01 12:00:00 2019-03-01 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa611900831Dostawa części do spawarek MAX ? 503 do Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK Wujek w roku 2019. gr. mat. 294-23 - kopia Dokumenty dotyczące aukcji 2019-03-04 10:00:00 2019-03-04 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa621902685dostawa części zamienne wciągników , podciągników i ciagarek ręcznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział Murcki-Staszic w roku 2019, gr. mat. 292-7 - kopia Dokumenty dotyczące aukcji 2019-03-04 11:30:00 2019-03-04 11:45:00Kryteria wyboru
Kod aukcji: Nazwa aukcji:
Czas rozp.: Czas zak.:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu
Dokumenty dotyczące aukcji Dokumenty dotyczące aukcji Aukcja na komplet Aukcja na komplet