Organizator aukcji informuje o możliwości zgłaszania przez Dostawców wszelkich uwag i wniosków dotyczących aukcji spotowych drogą elektroniczną na adres clm.aukcjespotowe@pgg.pl
LIST OF NEW AUCTIONS (SPOT AUCTIONS)
Auction's type Kod aukcji Auction name Start time End time Action
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction481700164Dostawa stojaków ciernych SV25 L-2500 dla KWK ROW Ruch Jankowice. Grupa mat 285-2. Documents related to position of auction 2017-02-28 09:00:00 2017-02-28 09:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction481700168Dostawa łańcucha technicznego niekalibrowanego 10x66x40 dla KWK ROW Ruch Jankowice.Grupa mat 287-8. Documents related to position of auction 2017-02-28 09:50:00 2017-02-28 10:00:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction421700165Dostawa wkładów filtracyjnych i zaworów nabojowych 3/2 dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2017r. (gr. mat. 291-10) Documents related to position of auction 2017-02-28 10:00:00 2017-02-28 10:05:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction491700118Dostawa preparatu dezynfekującego na bazie alkoholu etylowegodla O/KWK ROW Ruch Marcel ( nr. grupu 245-3 ) Documents related to position of auction 2017-02-28 10:00:00 2017-02-28 10:10:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction471700133Dostawa przewodów wielokanałowych produkcji Tiefenbach do sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice gr. mat. 251-17 Documents related to position of auction 2017-02-28 10:00:00 2017-02-28 10:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction701700105Dostawa olejów hydraulicznych i przekladniowych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. KWK Ruda Ruch Halemba, PokojBielszowice w 2017 r. nr grupy 231-1 Documents related to position of auction 2017-02-28 10:00:00 2017-02-28 10:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction481700167Dostawa części zamiennych do agregatów i pomp iniekcyjnych dla oddz. KWK ROW Ruch Jankowice w roku 2017 nr. grupy 291-19 Documents related to position of auction 2017-02-28 10:30:00 2017-02-28 10:40:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction411700106Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych dla KWK Sośnica. Grupa mat. 292-11-01. Documents related to position of auction 2017-02-28 11:00:00 2017-02-28 11:10:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction481700169Dostawa taśm tnących dla Oddziału KWK ,,ROW? Ruch Jankowice, nr grupy 294-4. Documents related to position of auction 2017-02-28 11:00:00 2017-02-28 11:10:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction411700102Dostawa worków z siatki poliamidowej na płyty polipropylenowe dla Oddziału KWK Sośnica gr. mat. 172-6 Documents related to position of auction 2017-02-28 11:00:00 2017-02-28 11:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction501700108Dostawa łapowych zawiesi szyny do kolejki podwieszanej spalinowej dla KWK ROW Ruch Rydułtowy. Grupa mat.295-20. Documents related to position of auction 2017-02-28 11:50:00 2017-02-28 12:00:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction501700105Dostawa zaworów przelewowych szybkoupustowych do hydrauliki sterowniczej sekcji obudów zmechanizowanych dla KWK ROW Ruchu Rydułtowy. Nr grupy 295-15 Documents related to position of auction 2017-02-28 12:00:00 2017-02-28 12:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction701700120Dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Rydułtowy gr mat. 295-18 Documents related to position of auction 2017-02-28 12:00:00 2017-02-28 12:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction461700312Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej dla Polskiej Grupy Górniczej Spz.o.o. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w 2017r(295-15) Documents related to position of auction 2017-02-28 12:00:00 2017-02-28 12:30:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction401700107Dostawa produktów ropopochodnych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. KWK Bolesław Śmiały w 2017r. nr grupy 231-4 Documents related to position of auction 2017-02-28 13:00:00 2017-02-28 13:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction441700154Dostawa akcesoriów podsadzkowych: kołnierze stałe do przyspawania i kołnierze luźne dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK RUDA Ruch Halemba w 2017 r. gr. mat. 272-4 Documents related to position of auction 2017-02-28 13:00:00 2017-02-28 13:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction491700117Dostawa prowadnic do przenośnika zgrzebłowego Rybnik - 850 dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel gr. mat. 292-10-01 Documents related to position of auction 2017-02-28 13:00:00 2017-02-28 13:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction501700107Dostawa rur bez szwu kołnierzowych ciśnieniowych fi 63,5x7,1x6000 dla Oddziału KWK ROW Ruch"Rydułtowy" grupa mat. 272-1 Documents related to position of auction 2017-02-28 13:00:00 2017-02-28 13:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction421700178Dostawa pianki poliuretanowej jednoskładnikowej do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast- Ziemowit Ruch Piast w 2017 r. nr grupy 241. Documents related to position of auction 2017-02-28 13:00:00 2017-02-28 13:30:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction461700313Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej Sp.zo.o. KWK Ruda Ruch Bielszowice w 2017 roku. (295-15) Documents related to position of auction 2017-02-28 13:00:00 2017-02-28 13:30:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction481700166Dostawa radiotelefonów dla KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 325-4. Documents related to position of auction 2017-02-28 13:30:00 2017-02-28 13:40:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Full set auction501700104Dostawa freonu R-134A wraz z dzierżawą butli dla KWK ROW Ruchu Rydyłtowy. Nr grupy 241-6. Documents related to position of auction 2017-02-28 13:45:00 2017-02-28 14:00:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction491700116Dostawa pomostów roboczych składanych dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel gr. mat.285-13. Documents related to position of auction 2017-03-01 08:00:00 2017-03-01 08:10:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction461700319-Dostawa obejm skorupowych stalowych kutych do węży Q50x8 łączonych śrubami do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddz. KWK Ruda Ruch Bielszowice- nr grupy:285-14. Documents related to position of auction 2017-03-01 09:00:00 2017-03-01 09:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction511700081Dostawa uszczelnień do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział ZRP w 2017r. nr grupy 251-10; 252-11 Documents related to position of auction 2017-03-01 09:00:00 2017-03-01 09:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction511700077Dostawa uszczelnień gumowych i z tworzyw sztucznych do PGG sp. z o.o. w 2017r. Documents related to position of auction 2017-03-01 09:00:00 2017-03-01 10:00:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Full set auction511700082Dostawa uszczelnień do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział ZRP w 2017r. nr grupy 251-10; 252-11 Documents related to position of auction 2017-03-01 09:15:00 2017-03-01 09:30:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction431700231Dostawa częsci zamiennychdo agregatów i pomp iniekcyjnych dla PGG Sp. z o.o. Oddział Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2017r. (gr. mat. 291-17) Documents related to position of auction 2017-03-01 10:00:00 2017-03-01 10:10:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction701700121Dostawa kombinezonów do ochrony przed substancjami chemicznymi i klejami do KWK ROW Ruch Jankowice i Marcel - nr grupy 181-4 Documents related to position of auction 2017-03-01 10:00:00 2017-03-01 10:10:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction451700085Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej dla KWK Ruda ruch Pokój - grupa 316-2 Documents related to position of auction 2017-03-01 10:00:00 2017-03-01 10:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction471700144Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo gumowej do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice gr. mat. 251-5 Documents related to position of auction 2017-03-01 10:00:00 2017-03-01 10:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction511700080Dostawa przyrządów pomiarowych do PGG Sp. z o.o. O/ZRP w 2017r. gr. materiałowa 332-13 Documents related to position of auction 2017-03-01 10:00:00 2017-03-01 11:20:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction401700111Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych (silnik) dla KWK Bolesław-Śmiały - grupa 352-01-02 Documents related to position of auction 2017-03-01 10:15:00 2017-03-01 10:30:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction501700112Dostawa liny stalowej fi 16 dla KWK ROW Ruch Rydułtowy gr. 284 - 1. Documents related to position of auction 2017-03-01 11:00:00 2017-03-01 11:10:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction411700104Dostawa rynien i zastawek, części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego SKAT dla Oddziału KWK Sośnica gr. mat. 292-10-08 Documents related to position of auction 2017-03-01 11:00:00 2017-03-01 11:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction431700242Dostawa oleju silnikowego wielosezonowego do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast- Ziemowit Ruch Ziemowit w 2017 r. nr grupy 231-3 Documents related to position of auction 2017-03-01 11:00:00 2017-03-01 11:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Full set auction511700083Dostawa uszczelnień do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział ZRP w 2017r. nr grupy 251-10; 252-11 Documents related to position of auction 2017-03-01 11:00:00 2017-03-01 11:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction471700142Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych produkcji TAGOR dla KWK ROW Ruchu Chwałowice. Nr grupy 295-27-03 Documents related to position of auction 2017-03-01 12:00:00 2017-03-01 12:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction491700119Dostawa zespołu bębna napędowego ogumowanego K-1-1-1400/800/1775/140/110 2514-15 B-1400 dla KWK ROW Ruch Marcel gr. 295-44. Documents related to position of auction 2017-03-01 12:00:00 2017-03-01 12:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction491700120Dostawa części zamiennych urządzeń przekładkowych przenośników zgrzebłowych - BECKER WARKOP dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel gr. mat. 292-19-02 Documents related to position of auction 2017-03-01 12:00:00 2017-03-01 12:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction531700040Dostawa akumulatorów i zasilaczy dla ZIT Documents related to position of auction 2017-03-01 12:00:00 2017-03-01 12:30:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction501700109Dostawa zasilaczy sieciowych iskrobezpiecznych dla KWK ROW Ruch Rydułtowy. Nr grupy 311-5. Documents related to position of auction 2017-03-01 13:00:00 2017-03-01 13:10:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction471700149Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego ? RYFAMA dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice gr. mat. 292-10-01 Documents related to position of auction 2017-03-01 13:00:00 2017-03-01 13:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction501700111Dostawa ślimacznicy do filtra FTB-6 dla KWK ROW Ruch Rydułtowy gr.292-16. - kopia Documents related to position of auction 2017-03-01 13:00:00 2017-03-01 13:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction701700123Dostawa lin stalowych dla Polskiej Grupy Górniczej spólka z o.o. KWK Ruda Ruch Halemba i Bielszowice w 2017r. nr grupy 284 - 1 Documents related to position of auction 2017-03-01 13:00:00 2017-03-01 13:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction431700245Dostawa nitów samozaciskowych i drążków sprzegających do łączenia taśm dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit; nr grupy 284-11 Documents related to position of auction 2017-03-01 13:00:00 2017-03-01 13:20:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction481700170Dostawa mierników prądów błądzących dla KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 332-2. Documents related to position of auction 2017-03-01 13:40:00 2017-03-01 13:50:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction461700320Dostawa druków różnych dla KWK RUDA ruch Bielszowice gr mat. 229-1 Documents related to position of auction 2017-03-02 08:15:00 2017-03-02 08:30:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction431700244Dostawa części zamiennych do urządzeń łączności ratowniczej dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ?Piast-Ziemowit? Ruch ?Ziemowit? w 2017 roku, grupa materiałowa 325-4. Documents related to position of auction 2017-03-02 09:00:00 2017-03-02 09:20:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction461700323Dostawa kół napędowych ciernych do napędów lokomotyw spalinowych kolejek podwieszanych oraz wciągników hydraulicznych ( koła napędowe Q360) dla KWK Ruda ruch Bielszowice - grupa 295-51 Documents related to position of auction 2017-03-02 10:00:00 2017-03-02 10:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction491700122Dostawa części do przenośnika zgrzebłowego AR-PZ 1/440 gr. mat. 292-10-19 dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel - Documents related to position of auction 2017-03-02 10:00:00 2017-03-02 10:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction421700179Dostawa pulpitu sterowniczego PS2008/1 do sterowania silnikami zintegrowanymi z przemiennikami częstotliw. do Polskiej Grupy Górniczej sp z o.o. O/KWK ?Piast-Ziemowit? Ruch ?Piast? w 2017,gr.312-9. Documents related to position of auction 2017-03-02 10:00:00 2017-03-02 10:20:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction461700322Dostawa torb narzędziowych dla elektromontera dla Kopalni Ruda ruch Bielszowice w 2017r grupa 286-3 Documents related to position of auction 2017-03-02 10:00:00 2017-03-02 10:30:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction461700321Dostawa butów wodochronnych rozm 51 dla KWK RUDA ruch Bielszowice gr. mat. 193-1 Documents related to position of auction 2017-03-02 10:30:00 2017-03-02 10:45:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction701700133Dostawa pompek ręcznych depresyjnych do pobierania próbek gazu do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddz. KWK Ruda - nr grupy: 291. 2017-03-02 11:45:00 2017-03-31 12:00:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction441700163Dostawa zestawów teletechnicznych skorupowych do łączenia kabli dla Polskiej Grupy Górniczej sp.z o.o Oddział KWK Ruda Ruch Halemba gr.284-15 Documents related to position of auction 2017-03-02 12:00:00 2017-03-02 12:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction441700164Dostawa materiałów do archiwizacji dokumentacji technicznej dla KWK "RUDA" Ruch Halemba (grupa mater.212 i 301-4) Documents related to position of auction 2017-03-02 12:30:00 2017-03-02 12:45:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction491700123Dostawa podzespołów do stabilizacji i naprowadzania taśm na przenośniku taśmowym dla KWK ROW Ruch Marcel. Grupa mat.292-24. Documents related to position of auction 2017-03-02 13:00:00 2017-03-02 13:10:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction421700186Dostawa podchlorynu sodowego do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast- Ziemowit Ruch Piast w 2017 r. nr grupy 244-1. Documents related to position of auction 2017-03-02 13:30:00 2017-03-02 13:45:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction431700252Dostawa złącz do mechnicznego łaczenia taśm dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit; nr grupy 284-11 Documents related to position of auction 2017-03-02 14:00:00 2017-03-02 14:20:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction461700337Dostawa taśm oraz mas uszczelniających dla KWK RUDA ruch BIELSZOWICE gr. mat 288-6, 248-4 Documents related to position of auction 2017-03-03 09:00:00 2017-03-03 09:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction531700043Dostawa taśm do drukarek kart plastikowych dla Oddziału Zakład Informatyki i telekomunikacji nr grupy 301-1 Documents related to position of auction 2017-03-03 10:00:00 2017-03-03 10:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction401700112dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego Gwarek gr. mat. 292-11-01 do Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. dla KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY w 2017 roku Documents related to position of auction 2017-03-03 10:00:00 2017-03-03 10:30:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction451700091dostawa części zamiennych do kolejek Scharf gr. mat. 295-22-02 do Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. dla KWK RUDA Ruch POKÓJ w 2017 roku Documents related to position of auction 2017-03-03 10:00:00 2017-03-03 10:30:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction411700111Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla KWK Sośnica gr. mat.295-17 . Documents related to position of auction 2017-03-03 11:00:00 2017-03-03 11:10:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction481700171Dostawa trzewików dla spawaczy do KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 193-2 Documents related to position of auction 2017-03-03 11:00:00 2017-03-03 11:10:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction491700124Dostawa skraplacza oleju i filtrów odpowietrzających dla O/KWK ROW Ruch Marcel ( nr.grupy 291-10 ) Documents related to position of auction 2017-03-03 12:00:00 2017-03-03 12:10:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction531700041Dostawa zasilaczy iskrobezpiecznych przeznaczonych do zabudowy w podziemnych wyrobiskach dołowych dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Nr. grupy 311-5. Documents related to position of auction 2017-03-03 13:00:00 2017-03-03 13:15:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction421700192Dostawa dławika 3-fazowego wejściowego typu ED3NC - 0,22/400 ( U = 3x 1140 V ) do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ?Piast-Ziemowit? Ruch ?Piast? w 2017 roku, grupa materiałowa 311-1. Documents related to position of auction 2017-03-03 13:00:00 2017-03-03 13:20:00
 Non Public Price auction Open auction Bidding with extratime Spot auction501700115Dostawa pulpitów sterowania i wizualizacji pracą przenośnika PZS dla KWK ROW Ruch Rydułtowy. Nr. grupy 316-1. Documents related to position of auction 2017-03-03 13:30:00 2017-03-03 13:40:00Search criteria
Kod aukcji: Auction name:
Start time: End time:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Open auction Open auction Closed auction Closed auction Public Public Non Public Non Public
Price auction Price auction Condition auction Condition auction Bidding with extratime Bidding with extratime Dynamic Shopping System Dynamic Shopping System
Single auction Single auction Spot auction Spot auction Frame agreement auction Frame agreement auction Auction from tender Auction from tender
Documents relating to the auction Documents relating to the auction Full set auction Full set auction