Organizator aukcji informuje o możliwości zgłaszania przez Dostawców wszelkich uwag i wniosków dotyczących aukcji spotowych drogą elektroniczną na adres clm.aukcjespotowe@pgg.pl
LISTA AUKCJI OGŁOSZONYCH (AUKCJE SPOTOWE)
Typ aukcji Kod aukcji Nazwa aukcji Czas rozp. Czas zak. Operacja
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471700301Dostawa prostownika mikroprocesorowego do wózka akumulatorowego dla KWK ROW Ruch Chwałowice w roku 2017 gr mat 311-3 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 10:00:00 2017-05-04 10:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511700157Dostawa śrub, nakrętek i podkładek do PGG Sp. z o.o. Oddział ZRP w 2017r. (grupa: 287-3; 287-2) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 10:00:00 2017-05-04 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511700158Zakup odzieży roboczej dla ZRP na rok 2017. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 11:00:00 2017-05-04 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421700397Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast gr. mat. 272-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 11:00:00 2017-05-04 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700266Dostawa płyt z poliwęglanu komorowego dla O/KWK Sośnica ( nr. grupy 252 ) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 12:00:00 2017-05-04 12:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471700298Dostawa rękawic ochronnych do KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 181-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 12:00:00 2017-05-04 12:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401700227Dostawa rur kołnierzowych, ocynkowanych fi 108 dla Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. KWK "Bolesław Śmiały" w 2017r. nr grupy 272-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 12:00:00 2017-05-04 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431700512Dostawa zestawów naprawczych opinki wyrobisk chodnikowych SW-750 L-750x700 OCZKO 100x100mm do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit gr. mat. 281-8 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 12:00:00 2017-05-04 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431700513Dostawa rury bez szwu ciśn. szybkozłącza zasilająca 88,9x8,0x5000 ST52.4 OC40MPa połączenie cylin.-stożk g.RD120x5 do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit R-Ziemowit- 272-7 . Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 12:00:00 2017-05-04 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461700606Dostawa uszczelek gumowych dla Kopalni Ruda ruch Bielszowice w 2017r. grupa 251-10 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 12:00:00 2017-05-04 12:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700217Dostawa rękawic ochronnych do KWK ROW Ruch Rydułtowy - nr grupy 181-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 13:00:00 2017-05-04 13:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa531700101Parametry urządzeń testujących sieć telekomunikacyjną dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Nr grupy 332-2. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 13:00:00 2017-05-04 13:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421700403Dostawa stopy podporowej tłoczonej SPT 200x200x10 obudowa chodnikowa dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit R Piast- gr. mat 281-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 13:00:00 2017-05-04 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471700299Dostawa zaworów redukcyjnych Q100,Q150 dla KWK ROW Ruch Chwałowice gr.291-6. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 13:00:00 2017-05-04 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700380Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego NOWOMAG dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat. 292-10-03 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 13:00:00 2017-05-04 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700269Dostawa noży obrotowych Q25 140/65/65/38/30/PS dla Oddziału KWK ROW Ruch"Marcel" grupa mat. 295-9 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 13:00:00 2017-05-04 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa701700278Dostawa obuwia ochronnego profilaktycznego i kąpielowego oraz butów górniczych gumowych...dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. O/KWK Piast-Ziemowit w 2017r. gr. asort. 193-2, 193-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 13:14:00 2017-05-04 13:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa701700273Dostawa masek i półmasek filtracyjnych oraz części zamiennych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. O/KWK Piast-Ziemowit w 2017r. gr. asort. 292-5 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 13:15:00 2017-05-04 13:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa701700277Dostawa odzieży roboczej dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. O/KWK Piast-Ziemowit w 2017r. gr. asort. 181-1 . Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-04 13:15:00 2017-05-04 13:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511700156Dostawa części zamiennych urządzeń do spawania gazowego do PGG Sp. z o.o. Oddział ZRP w 2017r. (grupa:294-24) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 08:00:00 2017-05-05 08:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431700523Dostawa aparatury elektronicznej do lokalizacji, identyfikacji oraz pomiaru wielkości elektrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w 2017r. - Oddz.Piast-Ziemowit R. Ziemowit ; gr. mat. 332-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 10:00:00 2017-05-05 10:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700268Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do kucia i ubijania z napędem elektrycznym do Oddziałów KWK ROW Ruch Marcel ? nr grupy 294-16-01. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 10:00:00 2017-05-05 10:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700273Dostawa spoiwa mineralno - cementowego dla O/KWK Sośnica (nr. grupy 288-10 ) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 10:00:00 2017-05-05 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431700519Dostawa części zamiennych do kruszarek KWK 100U do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2017 r. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 10:00:00 2017-05-05 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700386Dostawa wiertarki dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice, nr grupy 294-5. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 10:00:00 2017-05-05 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700266Dostawa osprzętu wiertniczego dla Oddziału KWK ROW Ruch"Marcel" grupa mat. 295-6 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 10:00:00 2017-05-05 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700270Dostawa uchwytów kablowych z tworzywa sztucznego - osprzęt stosowany w instalacjacj niskonapięciowych dla KWK ROW Ruch Marcel. Nr grupy 284-26. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 11:00:00 2017-05-05 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471700304Dostawa krążków linowych do ładowarki ZPP-1 dla Oddziału KWKROW Ruch"Chwałowice" grupa mat. 295-26-06 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 11:00:00 2017-05-05 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471700306Dostawa siatki tkanej mosiężnej dla Oddziału KWK ROW Ruch"Chwałowice" grupa mat. 284-22 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 11:00:00 2017-05-05 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700383Dostawa silikonu i pianek montażowych dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat. 241 i 248 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 11:00:00 2017-05-05 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700381Dostawa silnika elektrycznego 2sgs 355L-12/4 85/250 KW 1000V lub równoważnego dla KWK ROW Ruch Jankowice w roku 2017 gr mat.311-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 12:00:00 2017-05-05 12:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700385Dostawa źródeł światła dla KWK ROW Ruch Jankowice. Grupa 315-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 12:00:00 2017-05-05 12:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700389Dostawa rękawic ochronnych do KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 181-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 12:00:00 2017-05-05 12:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461700609Dostawa benzyny ekstrakcyjnej dla Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. KWK "Bielszowice" w 2017r. nr grupy 231- 4. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 12:00:00 2017-05-05 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700382Dostawa silników hydraulicznych do hydrauliki siłowej dla KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 291-14 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 12:00:00 2017-05-05 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700218Dostawa smarów plastycznych do zestawów pompowych typu BT 100 dla KWK ROW Ruchu Rydułtowy. Nr grupy 246-11. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 12:00:00 2017-05-05 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa701700285Dostawa benzyny silnikowej 95 bezołowiowej do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast- Ziemowit w 2017 r. nr grupy 231-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 12:00:00 2017-05-05 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471700315Dostawa elementów złącznej hydrauliki sterowniczej dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice gr. mat. 295-17 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 12:30:00 2017-05-05 12:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700220Dostawa kołnierzy luźnych do przyspawania Q100,Q150 dla KWK ROW Ruch Rydułtowy gr.291-6. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 13:00:00 2017-05-05 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700267Dostawa środka do usuwania kamienia kotłowego dla O/KWK Sośnica ( nr grupy 248-7 ) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 13:30:00 2017-05-05 13:40:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700267Dostawa kopalnianych rozruszników stycznikowych iskrobezpiecznych dla KWK ROW Ruch Marcel. Nr grupy 312-2. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-05 13:30:00 2017-05-05 13:40:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700219Dostawa taśm tnących dla Oddziału KWK ,,ROW? Ruch Rydułtowy, nr grupy 294-4. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-08 10:00:00 2017-05-08 10:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431700520Dostawa urządzeń i części zamiennych do spawania i cięcia plazmowego dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2017 r. gr. mat. 294-25 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-08 10:00:00 2017-05-08 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461700608Dostawa kleju organiczno-mineralnego dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice ( gr. mat. 246-9) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-08 10:00:00 2017-05-08 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700390Dostawa nitów do połączeń mechanicznych taśm przenośnikowych dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat. 284-11. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-08 11:00:00 2017-05-08 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471700303Dostawa taśm tnących dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice, nr grupy 294-4. - II post. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-08 12:00:00 2017-05-08 12:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Aukcja spotowa531700107Dostawa konwerterów mediów typu KM-2/B/RS/1 dla ZIT Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-08 12:00:00 2017-05-08 12:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa531700108Dostawa laptopa MacBook Pro 13 dla ZIT Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-08 12:00:00 2017-05-08 12:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441700321Dostawa oleju do agregatu sprężarkowego dla Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. KWK Ruda Ruch Halemba w 2017r. nr grupy 231-3 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-08 12:30:00 2017-05-08 12:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471700308Dostawa kolektorów rozdzielających szybkozłącznych do rurociągów magistralnych dla KWK ROW Ruchu Chwałowice. Nr grupy 288-3. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-08 13:45:00 2017-05-08 14:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471700294Dostawa filtra powietrza i wkładu filtracyjnego dla oddz. KWK ROW Ruch Chwałowice w roku 2017 nr.grupy 291-10 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-09 08:00:00 2017-05-09 08:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700214Dostawa opon,dętek gumowych dla oddz. KWK ROW Ruch Rydułtowy w roku 2017 nr. grupy 251-15 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-09 09:00:00 2017-05-09 09:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431700514Dostawa rur kształtek z tworzyw sztucznych do instalacji wody pitnej dla Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. Oddział KWK ,, Piast - Ziemowit" Ruch Ziemowit w 2017r. nr grupy 252-12 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-09 09:00:00 2017-05-09 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700269Dostawa rezystorów rozruchowych do suwnic bramowych i pomostowych dla KWK SOŚNICA w roku 2017 gr mat. 312-14 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-09 10:00:00 2017-05-09 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700262Dostawa zawiesi mocujących jednocięgnowych dla oddz. KWK ROW Ruch Marcel w roku 2017 nr. grupy 352-3 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-09 10:00:00 2017-05-09 10:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa701700276Dostawa sprzętu bezpieczeństwa chroniącego przed upadkiem z wysokości i kasków ochronnych do KWK ROW Ruch Chwałowice i Ruch Rydutowy - nr gr. 298-1 i 252-3 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-09 10:00:00 2017-05-09 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa531700103Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-09 11:00:00 2017-05-09 11:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700384Dostawa kabli elektroenergetycznych dla urządzeń w ZPMW dla KWK ROW Ruch Jankowice w roku 2017 gr mat 313-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-09 12:00:00 2017-05-09 12:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431700524Dostawa akcesoriów geodezyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast-Ziemowit w 2017 r. gr. mat. 332-12 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-09 12:00:00 2017-05-09 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa451700221Dostawa prowadników szybowych sosnowych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK "Ruda" Ruch "Pokój" w 2017r. - gr. mater. 201-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-09 12:00:00 2017-05-09 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700387Dostawa części zamiennych do szaf energetycznych dla KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 316-4. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-09 13:00:00 2017-05-09 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431700522Dostawa drabinki EICOTRACK 126 mm 20905 dla Polskiej Grupy Górniczej sp.z o.o. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit gr.mat.292-10-01 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-05-10 13:00:00 2017-05-10 13:15:00Kryteria wyboru
Kod aukcji: Nazwa aukcji:
Czas rozp.: Czas zak.:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu
Dokumenty dotyczące aukcji Dokumenty dotyczące aukcji Aukcja na komplet Aukcja na komplet