Organizator aukcji informuje o możliwości zgłaszania przez Dostawców wszelkich uwag i wniosków dotyczących aukcji spotowych drogą elektroniczną na adres clm.aukcjespotowe@pgg.pl
LISTA AUKCJI OGŁOSZONYCH (AUKCJE SPOTOWE)
Typ aukcji Kod aukcji Nazwa aukcji Czas rozp. Czas zak. Operacja
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461701486Dostawa silnika elektrycznego przeciwwybuchowego dla Polskiej Grupy Górniczej sp.z o.o Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice gr.311-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 08:00:00 2017-12-15 08:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa601700570Dostawa konstrukcji OC do przenośnika taśmowego typu Gwarek-1400 dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w 2017 roku - nr grupy 292-11-01 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 08:10:00 2017-12-15 08:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700938Dostawa części zamiennych do wózków hamulcowych WHR dla KWK ROW Ruch Marcel. Nr gr.295-41 . Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 08:50:00 2017-12-15 09:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441701111dostawa odczynników chemicznych dla KWK RUDA RUCH HALEMBA gr. mat 244-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 09:00:00 2017-12-15 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700660Dostawa smaru silikonowego do połączeń mechanicznych taśm przenośnikowych dla KWK ROW Ruch Rydułtowy. Nr grupy 248-5 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 09:00:00 2017-12-15 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700669Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego - RYFAMA dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy gr. mat. 292-10-01 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 09:00:00 2017-12-15 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511700445 Dostawa przyrządów warsztatowych do pomiarów geometrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział ZRP w 2017/2018r grupa materiałowa 332-13 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 09:00:00 2017-12-15 09:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa631700266"Dostawa rur bezciśnieniowych kielichowych PVC U/E 200x6,7x6000" do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK "Wieczorek" - nr grupy 252-12 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 09:30:00 2017-12-15 09:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700816Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do kucia i ubijania z napędem elektrycznym - młotowiertarek do Oddz. KWK Sośnica? nr grupy 294-16-01 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 10:00:00 2017-12-15 10:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700910Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla KWK ROW Ruch Jankowice. Nr gr. 292-11-01. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 10:00:00 2017-12-15 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700672Dostawa liny spągowej fi 27 dla KWK ROW Ruch Rydułtowy gr. mat. 284-2. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 10:00:00 2017-12-15 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700814Dostawa taśmy przenośnikowej gumowej trudnozapalnej do stosowania na powierzchni dla Oddziału KWK Sośnica gr. mat. 251-7 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 10:00:00 2017-12-15 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa451700590Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NIWKA dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o Oddział KWK RUDA Ruch Pokój w 2017 roku - nr grupy 292-10-08. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 10:00:00 2017-12-15 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401700803Dostawa narzędzi warsztatowych dla Kopalni Bolesław Śmiały w 2017r. grupa 286-3 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 10:00:00 2017-12-15 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461701504Dostawa przekładni zębatej PPL-14/22 A.0996/2 - NIWKA do przenośników zgrzebłowych SKAT-80 dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice w 2017 roku - nr grupy 291-2. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 10:45:00 2017-12-15 11:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700940Dostawa worków foliowych bez fałd bocznych dla KWK ROW Ruch Marcel nr.grupy 252-16 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 11:00:00 2017-12-15 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa451700586Dostawa kabla sygnalizacyjno telekomunikacyjnego dla Polskiej Grupy Górniczej sp.z o.o Oddział KWK Ruda Ruch Pokój gr.284-9. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 11:00:00 2017-12-15 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa531700350Dostawa elementów monitoringu wizyjnegodo Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 11:00:00 2017-12-15 11:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461701505Dostawa części zamiennych do przekładni PPL-14/22 produkcji NIWKA dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w 2017 roku - nr grupy 291-12. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 11:05:00 2017-12-15 11:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700674Dostawa podkładek P-30 do szyn pośrednich S-30 dla KWK ROW Ruch Rydułtowy gr. mat. 273-1. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 12:00:00 2017-12-15 12:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401700800Dostawa łożysk wraz z elementami łożysk dla Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o.Oddział KWK Bolesław Śmiały w 2017r. nr grupy 285-7, 285-15 - kopia Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 12:00:00 2017-12-15 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa621700698"Dostawa przecinarek hydraulicznych taśmowych" dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o Oddział KWK "Murcki-Staszic"w 2017 roku - nr grupy 294-15-03 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 12:00:00 2017-12-15 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa531700352Dostawa elektrycznych złączek instalacyjnych do Oddziału Zakład informatyki i Telekomunikacji Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 12:00:00 2017-12-15 12:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700817Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddz. KWK Sośnica w gr. mat. 332-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 12:05:00 2017-12-15 12:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700675Dostawa taśmy przenośnikowe polichlorowinylowe do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy gr. mat. 252-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 12:30:00 2017-12-15 12:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700676Dostawa zgrzebeł do przenośnika zgrzebłowego RYBNIK 850 dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy gr. mat. 292-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 13:00:00 2017-12-15 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa531700354Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji. Nr grupy 324-1. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 13:00:00 2017-12-15 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa531700353Dostawa testerów,zarabiarek LSA i barier Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 13:00:00 2017-12-15 13:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700815Dostawa akumulatorów samochodowych dla KWK Sośnica. Nr grupy 314-1. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 13:30:00 2017-12-15 13:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421701156Dostawa farb akrylowych oraz pigmentu do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast- Ziemowit Ruch Piast w 2017 r.- nr grupy 243-1. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 13:30:00 2017-12-15 13:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421701153Dostawa uniwersalnych czujników stacjonarnych UCS-1 tlenku węgla O2 i dwutlenku węgla CO lub równoważnych do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ?Piast-Ziemowit? Ruch ?Piast? w 2017 roku, grupa materiałowa 332-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 13:30:00 2017-12-15 13:50:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700671Dostawa barier iskrobezpiecznych dla KWK ROW Ruch Rydułtowy. Nr grupy 316-1. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 13:50:00 2017-12-15 14:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa611700301Dostawa "Łączników spągnicowych dwuelementowych dolnych" do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. dla oddziału KWK "Wujek" w 2017 roku w trybie aukcji spotowej (gr. mat. 288-13). Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-15 14:00:00 2017-12-15 14:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa451700591Dostawa uchwytów nożowych - elementów mocujących noże kombajnowe do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Odział KWK Ruda Ruch Pokój gr . mate. 295-10 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 08:45:00 2017-12-18 09:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700677Dostawa mierników wielogazowych dla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy, nr grupy 332-17 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 09:00:00 2017-12-18 09:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa611700293Dostawa kolan oraz trójników z elektroprzewodzącą warstwą powierzchniową PVC-U/E dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Wujek Ruch Wujek w 2017 roku ? nr grupy 252-15 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 09:00:00 2017-12-18 09:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700819Dostawa siatki okładzinowej zaczepowej ,,Z" T-800 dla KWK Sośnica. Nr gr. 281-8. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 09:20:00 2017-12-18 09:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700912Dostawa płyt warstwowych dachowych z rdzeniem z wełny mineralnej dla O/KWK ROW Ruch Jankowice nr grupy 288-6 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 09:30:00 2017-12-18 09:40:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401700806Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do budowy nowych tras (zgodnie z Dokmentacją Techniczną Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. ? Oddział ZR-P) dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. Oddział KWK Bolesław-Śmiały w 2017r (295-20) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 09:30:00 2017-12-18 09:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421701152Dostawa rur stalowych bez szwu kołnierzowych ciśnieniowych ? 63,5 x 6,3 x 5000 lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ?Piast-Ziemowit? Ruch Piast; grupa materiałowa 272-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 10:00:00 2017-12-18 10:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700820Dostawa zakrętaków hydraulicznych udarowych dla Oddziału KWK Sośnica, nr grupy 294-17-03. - II post. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 10:00:00 2017-12-18 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471700869Dostawa węża gumowego dla KWK ROW Ruch Chwałowice nr . grupy 251-9 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 10:00:00 2017-12-18 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431701446Dostawa krążników dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWk Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit ; nr grupy 292-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 10:00:00 2017-12-18 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441701113Dostawa chłodnicy do sprężarki GAS-W dla Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba w 2018r. nr grupy 272-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 10:00:00 2017-12-18 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441701115Dostawa łaczników magnetycznych dla Oddziału KWK Ruda ruch Halemba - grupa 316-3 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 10:00:00 2017-12-18 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700941Dostawa mat sitowych, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych maszyn i urządzeń z tworzyw sztucznych dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel gr. mat. 252-14 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 10:00:00 2017-12-18 10:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461701511Dostawa soli kamiennej oraz łopat do śniegu dla Kopalni Ruda ruch Bielszowice w 2017r. grupa 141-1 oraz 286-7 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 10:00:00 2017-12-18 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461701512Dostawa imadł maszynowych dla Kopalni Ruda ruch Bielszowice w 2017r. grupa 294-10 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 10:00:00 2017-12-18 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401700807Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych -zawiesia z trawersą dla Polskiej Grupy Górniczej sp.zo.o. Oddział KWK Bolesław-Smiały w 2017r (gr. materiałowa 295-20) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 10:30:00 2017-12-18 10:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401700810Dostawa zestawów naprawczych uszczelnienia dla Oddziału KWK Bolesław-Śmiały - grupa 291-15 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 10:30:00 2017-12-18 10:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511700448Płyn przeciw zamarzaniu trudnopalna ciecz do testowania i konserwacji hydraulicznych urządzeń górniczych dla ZRP na 2017/2018 rok Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 11:00:00 2017-12-18 11:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511700447Dostawa zaworów zwrotnych podwójnych sterowanych ciśnieniem dla Oddziału ZRP w 2017/2018r grupa materiałowa 295-15 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 11:00:00 2017-12-18 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431701444Dostawa zestawu naprawczego opinki wyrobisk chodnikowych ocynk L-1000 x 700 oczko 100x100mm dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział Piast-Ziemowit R Z iemowit - gr. mat. 281-8. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 11:00:00 2017-12-18 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa611700300Dostawa radiotelefonów Motorola lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Wujek w 2017r nr grupy asortymentowej 325-4 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 11:00:00 2017-12-18 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa601700586Dostawa "Konstrukcyjnych wyrobów metalowych" do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. dla oddziału KWK"Mysłowice-Wesoła w 2017 roku w trybie aukcji spotowej (gr. mat. 281). Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 11:30:00 2017-12-18 11:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa621700703Dostawa "Zestawów naprawczych opinki wyrobisk chodnikowych L-1000x700mm oczko 100x100" do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. dla oddziału KWK"Murcki-Staszic" w 2017 roku w trybie aukcji spotowej (gr. mat. 281-8). Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 11:45:00 2017-12-18 12:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700823Dostawa przecinarek hydraulicznych dla Oddziału KWK Sośnica, nr grupy 294-15-03. - II post. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 12:00:00 2017-12-18 12:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700946Dostawa przenośnego miernika do pomiaru drgańmechanicznych dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel, nr grupy 332. , nr grupy 332-8. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 12:00:00 2017-12-18 12:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700824Dostawa części zamiennych do kolejek FERRIT dla KWK Sośnica. Nr gr.295-22-03. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 12:00:00 2017-12-18 12:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461701510Dostawa lamp metalohalogenowych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK "Ruda" Ruch "Bielszowice" w 2017r. - gr. mater. 315-2. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 12:00:00 2017-12-18 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa601700588Dostawa "Materiałów konstrukcyjnych i elementów podobnych" do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. dla oddziału KWK"Mysłowice-Wesoła" w 2017 roku w trybie aukcji spotowej (gr. mat. 288). Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 12:00:00 2017-12-18 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461701517Dostawa kotew górniczych drewnianych dla Polskiej Grupy Górniczej sp.z o.o Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice gr.205-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 12:30:00 2017-12-18 12:44:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700944Dostawa termometru cyfrowego z czujnikiem do węgla dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel, nr grupy 332-8 - III post. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 13:00:00 2017-12-18 13:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa701701355Dostawa rękawic roboczych i ochronnych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. O/KWK Piast-Ziemowit w 2017r. gr. asort. 181-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 13:00:00 2017-12-18 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401700817Dostawa kabla elektroenergetycznego dla Polskiej Grupy Górniczej sp.z o.o Oddział KWK Bolesław Śmiały gr.313-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-18 14:00:00 2017-12-18 14:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa601700592Dostawa części obrabiarek oraz maszyn i urządzeń do obróbki metali dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ?Mysłowice -Wesoła? w 2017 roku w trybie -nr grupy 294-6 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 08:00:00 2017-12-19 08:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421701169Dostawa testera trzeźwości dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. O/KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2017r. gr. asort. 331-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 08:15:00 2017-12-19 13:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441701118dostawa części zamiennych do kolejek Bevex gr mat 295-22-04 do Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. dla KWK RUDA Ruch HALEMBA w 2017 roku Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 08:30:00 2017-12-19 09:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461701514dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osprzętu gr. mat. 285-2 do Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. dla KWK RUDA Ruch BIELSZOWICE w 2017 roku Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 08:30:00 2017-12-19 09:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461701515dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego produkcji PIOMA gr. mat. 292-11-01 do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. dla KWK RUDA Ruch BIELSZOWICE w 2017 roku Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 08:30:00 2017-12-19 09:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421701162Dostawa przyrządów warsztatowych do pomiarów geometrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2017 r. gr. materiałowa 332-13 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 09:00:00 2017-12-19 09:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511700449 Dostawa materiałów ściernych dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział ZRP w 2017/2018r grupa materiałowa 269-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 09:00:00 2017-12-19 09:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421701163Dostawa kabla optotelekomunikacyjnego YOTKGTSFTLYN 12 J lub równoważnego do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ?Piast-Ziemowit? Ruch ?Piast? w 2017 roku, grupa materiałowa 325-6 . Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 09:30:00 2017-12-19 09:50:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431701443Dostawa lin stalowych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ?Piast-Ziemowit? Ruch Ziemowit; grupa materiałowa 284-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 10:00:00 2017-12-19 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa451700595Dostawa hydroakumulatorów hydraulicznych gazowych dla Oddziału KWK Ruda ruch Pokój - grupa 291-16 - Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 10:00:00 2017-12-19 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471700868Dostawa zamków bocznych kutych kpl. do przenośnika zgrzebłowego PZS SAMSON-67B-720 E180 dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice gr. mat. 292-2 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 10:00:00 2017-12-19 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa601700587Dostawa zgrzebła do przenośnika zgrzebłowego do Polskiej Grupy górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła (Grupa 292-2) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 10:00:00 2017-12-19 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431701447Dostawa akumulatorów elektrycznych kwasowych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ?Piast- Ziemowit? Ruch ?Ziemowit?, grupa materiałowa 314-1. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 10:00:00 2017-12-19 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511700453Dostawa siłowników do stacji badań stojaków hydraulicznych;nr gr.298-2 dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o .o. Oddział ZRP w 2017 r. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 10:00:00 2017-12-19 10:55:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421701161Dostawa rur stalowych bez szwu kołnierzowych ciśnieniowych ? 63,5 x 6,3 x 5000 lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ?Piast-Ziemowit? Ruch Piast; grupa materiałowa 272-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 10:30:00 2017-12-19 10:35:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa401700813Dostawa sit zgrzewanych z drutów okrągłych dla KWK Bolesław-Śmiały - grupa 284-16 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 10:30:00 2017-12-19 10:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700949Dostawa rur z tworzywa sztucznego do instalacji kopalnianych przeznaczonych do transportu gazu dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel gr. mat. 252-12 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 10:30:00 2017-12-19 10:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa701701360Dostawa wciągnikow,podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym;nr gr. 292-20-2 dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. Oddział KWK Piast-Ziemowit;Ruch Piast,Ruch Ziemowit. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 10:30:00 2017-12-19 10:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa471700867Dostawa ,,Krzeseł obrotowych biurowych''dla KWK ROW Ruch Chwałowice nr.grupy 361-1 III Postępowanie Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 10:55:00 2017-12-19 11:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700825Dostawa czujnika temperatury dla Oddziału KWK Sośnica, nr grupy 332-8. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 11:00:00 2017-12-19 11:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431701450Dostawa rur bez szwu kołnierzowych ? 219,1 x 6,3 x 6000 lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK ?Piast-Ziemowit? Ruch Ziemowit; grupa materiałowa 272-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 11:00:00 2017-12-19 11:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700955Dostawa radiometrów dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel, nr grupy 332. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 11:00:00 2017-12-19 11:05:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511700446Dostawa drągów tłokowych do podciągarki PHT-50 dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o. o. w 2017 roku- oddział ZRP, kod grupy asortymentowej 292-7 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 11:00:00 2017-12-19 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa491700950dostawę elementów złącznych oraz armatura sieci wodociagowej wykonane z tworzyw sztucznych dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel gr. mat. 252-15 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 11:00:00 2017-12-19 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511700455Dostawa uszczelnień gumowych i uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. w 2017r . Oddział ZRP nr grupy 251-10, 252-11 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 11:30:00 2017-12-19 11:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa461701513Dostawa wyłączników nadprądowych typu "S" dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK "Ruda" Ruch "Bielszowice" w 2017r. - gr. mater. 312-9. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 12:00:00 2017-12-19 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700926Dostawa druków różnych do KWK ROW Ruch Jankowice Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 12:00:00 2017-12-19 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa601700601dostawę NAŚWIETLACZY LEDOWYCH dla Polskiej Grupy Górniczej sp.z o.o. oddział KWK Mysłowice Wesoła w 2017roku - nr grupy 315-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 12:00:00 2017-12-19 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa701701362dostawa kabli sygnalizacyjnych górniczych dla Oddziałów ( KWK Mysłowice Wesoła, KWK Wujek ) Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w 2017roku ? nr grupy 284-4 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 12:00:00 2017-12-19 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa701701363Dostawa tkaniny technicznej polipropylenowa do stosowania ze środkami chemicznymi, oganianek i podsadzki dla Oddziałów KWK ROW Ruch Marcel i Rydułtowy gr. mat. 173-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 12:00:00 2017-12-19 12:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700924Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat. 292-10-18 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 12:30:00 2017-12-19 12:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511700450Dostawa przyrządów warsztatowych do pomiarów geometrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział ZRP w 2017 r. gr.mat.332-13 - kopia Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 12:30:00 2017-12-19 12:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa411700826Dostawa olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych, maszynowych, transformatorowych dla KWK Sośnica. Nr grupy 231-3 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 13:00:00 2017-12-19 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431701451Dostawa odzieży funkcjonalnej dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. O/KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2017r. gr. asort. 181-5 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 13:00:00 2017-12-19 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na komplet511700451Dostawa przyrządów warsztatowych do pomiarów geometrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział ZRP w 2017 r. gr.mat.332-13 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 13:00:00 2017-12-19 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa601700605dostawa przekaźników dla Polskiej Grupy Górniczej sp.z o.o. oddział KWK Mysłowice Wesoła w 2017roku - nr grupy 317-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 13:00:00 2017-12-19 13:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na komplet511700452Dostawa przyrządów warsztatowych do pomiarów geometrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział ZRP w 2017 r. gr.mat.332-13 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-19 13:30:00 2017-12-19 13:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa421701167Dostawa drutów do soawania ,nr grupy 273-5 dla Polskiej Grupy Górniczej sp.z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-20 09:00:00 2017-12-20 09:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa441701116Dostawa filtrów i szybek ochronnych spawalniczych dla KWK RUDA ruch HALEMBA gr. mat. 334-1 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-20 09:00:00 2017-12-20 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa431701448Dostawa złączy do połączeń przegubowych do szybkiego łączenia taśm przenośnikowych o wytrzymałości 1400Kn/m;nr grupy 284-11 dla Polskiej Grupy Górniczej sp.z o.o.Oddział KWK Piast-Ziemowit;Ruch Ziemowit. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-20 09:30:00 2017-12-20 09:40:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700917Dostawa pompy hydraulicznej ręcznej PHR-32 lub równoważnej dla oddz. KWK ROW Ruch Jankowice w roku 2017 nr grupy 291-14 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-20 10:00:00 2017-12-20 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa511700454Dostawa tłoczysk przesuwnika sekcji do obudów typu KW- POZ/ZRP dla PGG Sp. z o. o., Oddział ZRP, kod grupy asortymentowej 295-27-17 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-20 10:00:00 2017-12-20 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa481700925Dostawa sprzęgła wysokoelastycznego rozbieralnego skrętnego dla oddz. KWK ROW Ruch Jankowice w roku 2017 nr grupy 291-4 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-20 11:00:00 2017-12-20 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa501700681Dostawa zestawów do łączenia i naprawy części ruchomych przewodów oponowych do 6kV dla KWK ROW Ruch Rydułtowy. Nr grupy 284-15 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-20 11:00:00 2017-12-20 11:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa531700357Dostawa listew zaciskowych dla ZIT Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-20 12:00:00 2017-12-20 12:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja spotowa601700591Dostawa części do wiertnic dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w 2017 roku-nr grupy 295-13 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-12-21 09:00:00 2017-12-21 09:30:00Kryteria wyboru
Kod aukcji: Nazwa aukcji:
Czas rozp.: Czas zak.:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu
Dokumenty dotyczące aukcji Dokumenty dotyczące aukcji Aukcja na komplet Aukcja na komplet