LISTA AUKCJI OGŁOSZONYCH (SZKODY GÓRNICZE - ROBOTY BUDOWLANE)
Typ aukcji Kod aukcji Nazwa aukcji Czas rozp. Czas zak. Operacja
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Ziemowit/MGSG/2019/00000017Aukcja internetowa- Naprawa szkód górniczych w budynku mieszkalnym przy ulicy Kordeckiego 49a w Imielinie. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-08-23 08:00:00 2019-08-23 08:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-B/Ruch Bielszowic/MGSG-BP/2019/00000059Wykonanie remontu budynku mieszkalnego i ogrodzenia przy ul. Rycerskiej 7 w Rudzie Ślaskiej-3 miesiące 2019-08-23 08:30:00 2019-08-23 08:40:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-B/Ruch Bielszowic/MGSG-BP/2019/00000060Wykonanie remontu budynku mieszkalnego,budynku gospodarczego wraz z garażem, nawierzchni i ogrodzenia przy ul. Kokota 106 w Rudzie Śląskiej - 3 miesiące 2019-08-23 08:40:00 2019-08-23 08:50:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-B/Ruch Bielszowic/MGSG-BP/2019/00000061Wykonanie remontu budynku mieszkalnego i garażu przy ul. Basenowej 5 w Rudzie Ślaskiej-2 miesiące 2019-08-23 08:50:00 2019-08-23 09:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Bielszowic/MGSG-BP/2019/00000062Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Szymanowskiego 7 w Rudzie Śląskiej - 2 miesiące 2019-08-23 09:00:00 2019-08-23 09:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Bielszowic/MGSG-BP/2019/00000063Wykonanie remontu ogrodzenia przy ul. Gliwickiej 334 w Mikołowie - 1 miesiąc 2019-08-23 09:10:00 2019-08-23 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-B/Ruch Bielszowic/MGSG-BP/2019/00000064Wykonanie remontu budynku szkoły, kanalizacji sanitarnej, ogrodzenia, nawierzchni-dojście do szkoły i teren za szkołą przy ul. Ks. Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej- 3 miesiące 2019-08-23 09:15:00 2019-08-23 09:25:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-B/Ruch Bielszowic/MGSG-BP/2019/00000065Wykonanie remontu budynku gospodarczego, ogrodzenia i nawierzchni przy ul. Równoległej 123 w Mikołowie - 2 miesiące 2019-08-23 09:25:00 2019-08-23 09:35:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Bielszowic/MGSG-BP/2019/00000066Wykonanie rozbiórki - 1 miesiąc Dokumenty dotyczące aukcji 2019-08-23 09:45:00 2019-08-23 09:55:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Jankowice/MGSG-CJ/2019/00000016Odwodnienie terenu w obrębie rowu K1 ? wykonanie 2 przepustów oraz oczyszczanie istniejącego przepustu (Marklowice ul.Jankowicka) Dokumenty dotyczące aukcji 2019-08-23 11:00:00 2019-08-23 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Jankowice/MGSG-CJ/2019/00000017Oczyszczanie cieku K6 (od ul.Wyzwolenia w kierunku północnym - wzdłuż ul.Kwiatowej i na działce Kwiatowa 3) Dokumenty dotyczące aukcji 2019-08-23 12:15:00 2019-08-23 12:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Jankowice/MGSG-CJ/2019/00000018Remont bm (okładziny blkonu), nawierzchnia i ogrodzenie ul. Wowry 9 Jankowice Dokumenty dotyczące aukcji 2019-08-26 07:15:00 2019-08-26 07:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Ziemowit/MGSG/2019/00000018Aukcja internetowa - Naprawa szkód w budynkach mieszkalnych w Chełmie Śląskim według zał. Dokumenty dotyczące aukcji 2019-08-26 08:00:00 2019-08-26 08:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-B/Ruch Bielszowic/MGSG-BP/2019/00000067Wykonanie remontu budynku mieszkalnego z przybudówkami i ogrodzenia przy ul. Na Piaski 57 w Rudzie Ślaskiej-2 miesiące 2019-08-28 08:45:00 2019-08-28 08:55:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Bielszowic/MGSG-BP/2019/00000068Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Staromiejskiej 128 w Mikołowie - 2 miesiące 2019-08-28 09:00:00 2019-08-28 09:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-B/Ruch Bielszowic/MGSG-BP/2019/00000069Wykonanie remontu budynku mieszkalnego, drenażu i odwodnienia terenu przy ul. Gliwickiej 295 w Mikołowie - 3 miesiące 2019-08-28 09:15:00 2019-08-28 09:25:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Halemba/MGSG-H/2019/00000010remont budynku mieszkalno-garażowego -Ruda Śl. ul. Polna 52 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-08-28 09:15:00 2019-08-28 09:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-B/Ruch Halemba/MGSG-H/2019/00000011remont budynku mieszkalnego i garażu-Ruda Śl. ul Nowoka 3 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-08-28 09:45:00 2019-08-28 10:00:00Kryteria wyboru
Kod aukcji: Nazwa aukcji:
Czas rozp.: Czas zak.:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu
Dokumenty dotyczące aukcji Dokumenty dotyczące aukcji Aukcja na komplet Aukcja na komplet