LISTA AUKCJI OGŁOSZONYCH (SZKODY GÓRNICZE - ROBOTY BUDOWLANE)
Typ aukcji Kod aukcji Nazwa aukcji Czas rozp. Czas zak. Operacja
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwartaAUK-B/Ruch Jankowice/MGSG-CJ/2018/0000002822/2018 remont ogrodzenia przęsłowego frontowego i siatkowego - Jankowice ul. Poprzeczna 1 Dokumenty dotyczące aukcji 2018-12-11 07:30:00 2018-12-11 07:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Ziemowit/MGSG/2018/00000051Aukcja internetowa-roboty w obiektach hydrotechnicznych i melioracyjnych: Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie koryta rowu doprowadzającego wodę do stawu Amrozik na odcinku od stawu Amrozik do ul. Malczewskiego w Imielinie. Dokumenty dotyczące aukcji 2018-12-11 08:00:00 2018-12-11 08:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Ziemowit/MGSG/2018/00000052Aukcja internetowa-Roboty w obiektach hydrotechnicznych i melioracyjnych: Naprawa, konserwacja i biezące utrzymanie koryta rowów opaskowych w rejonie przepompowni nr 7 w Chełmie Śl. Dokumenty dotyczące aukcji 2018-12-11 08:10:00 2018-12-11 08:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Pokój/MD-BP/2018/00000023Roboty budowlane związane z usunięciem szkód górniczych w budynku przy ul. Ściegiennego 2d/2 oraz 1 Maja 272 Dokumenty dotyczące aukcji 2018-12-11 09:00:00 2018-12-11 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Ziemowit/MGSG/2018/00000053Aukcja internetowa- Roboty w obiektach hydrotechnicznych i meioracyjnych: Naprawa konserwacja i bieżące utrzymanie koryta rowu nr 1 na odcinku od przepompowni nr9 w Ledzinach do Stawu Kudrowiec w Chełmie Śl. Dokumenty dotyczące aukcji 2018-12-12 08:00:00 2018-12-12 08:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Ziemowit/MGSG/2018/00000054Aukcja internetowa- Roboty w obiektach hydrotechnicznych i meioracyjnych: Naprawa konserwacja i bieżące utrzymanie koryta rowu A na odcinku od ul. Blędów do ul. Czerniny w Chełmie Śl. Dokumenty dotyczące aukcji 2018-12-12 08:10:00 2018-12-12 08:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Rydułtowy/MGSG-MR/2018/00000015szkody górnicze-roboty budowlane-7 aukcja Dokumenty dotyczące aukcji 2018-12-13 09:15:00 2018-12-13 09:30:00Kryteria wyboru
Kod aukcji: Nazwa aukcji:
Czas rozp.: Czas zak.:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu
Dokumenty dotyczące aukcji Dokumenty dotyczące aukcji Aukcja na komplet Aukcja na komplet