LISTA AUKCJI OGŁOSZONYCH (SZKODY GÓRNICZE - ROBOTY BUDOWLANE)
Typ aukcji Kod aukcji Nazwa aukcji Czas rozp. Czas zak. Operacja
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-B/Ruch Ziemowit/MGSG/2017/00000002aukcja internetowa - remont budynku mieszkalnego i gospodarczego w Chełmie Śl. ul. Kossaka 6 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-01-24 10:00:00 2017-01-24 10:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-B/Ruch Ziemowit/MGSG/2017/00000003Aukcja internetowa - wykonanie remontu budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego, chodników i ogrodzenia w W Chełmie Śl. ul. Błędów 17. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-01-24 10:15:00 2017-01-24 10:25:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-B/Ruch Ziemowit/MGSG/2017/00000004Aukcja internetowa - wykopnanie remontu budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w Chelmie Śl. ul. Bogusławskiego 21 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-01-24 10:30:00 2017-01-24 10:40:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-B/Ruch Ziemowit/MGSG/2017/00000005Aukcja internetowa - wykonanie remontow w budynku administracyjnym, portierni, garażu, warsztacie, warsztacie mechan., magazynie materiałowym, magazynie paliw, chodnikach w Chełmie Śl. ul. Stacyjna 32 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-01-30 10:00:00 2017-01-30 10:15:00Kryteria wyboru
Kod aukcji: Nazwa aukcji:
Czas rozp.: Czas zak.:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu
Dokumenty dotyczące aukcji Dokumenty dotyczące aukcji Aukcja na komplet Aukcja na komplet