LISTA AUKCJI OGŁOSZONYCH (SZKODY GÓRNICZE - ROBOTY BUDOWLANE)
Typ aukcji Kod aukcji Nazwa aukcji Czas rozp. Czas zak. Operacja
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Rydułtowy/MGSG-MR/2018/00000005szkody górnicze - roboty drogowe ul. Raciborska Dokumenty dotyczące aukcji 2018-06-25 12:30:00 2018-06-25 12:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-B/Ruch Bielszowic/MGSG-BP/2018/00000044Wykonanie remontu budynku Domu Kultury i nawierzchni przy ul. Kokota 170 - termin realizacji 3 miesiące od przekazania placu budowy Dokumenty dotyczące aukcji 2018-06-26 08:15:00 2018-06-26 08:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Pokój/MD-BP/2018/00000012Prowadzenie nadzorów inwestorskich nad robotami związanymi z usuwaniem szkód górniczych w nawierzchniach dróg i chodników na O.G. KWK Ruda Ruch Pokój 2018-06-26 08:15:00 2018-06-26 08:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Rydułtowy/MGSG-MR/2018/00000006szkody górnicze-remontu obiektów budowlanych Dokumenty dotyczące aukcji 2018-06-27 10:00:00 2018-06-27 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-B/Ruch Pokój/MD-BP/2018/00000011Roboty budowlane związane z usunięciem szkód górniczych przy ul. Noskowskiego 20 - termin realizacji 2 m-ce od przekazania placu budowy Dokumenty dotyczące aukcji 2018-06-28 08:15:00 2018-06-28 08:30:00Kryteria wyboru
Kod aukcji: Nazwa aukcji:
Czas rozp.: Czas zak.:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu
Dokumenty dotyczące aukcji Dokumenty dotyczące aukcji Aukcja na komplet Aukcja na komplet