LISTA AUKCJI OGŁOSZONYCH (SZKODY GÓRNICZE - DOKUMENTACJA)
Typ aukcji Kod aukcji Nazwa aukcji Czas rozp. Czas zak. Operacja
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Bielszowic/MGSG-BP/2018/00000310Wykonanie operatów rolnych dla działek nr 251/104, 181/16, 21, 8 położonych w Mikołowie 2018-08-22 09:00:00 2018-08-22 09:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Bielszowic/MGSG-BP/2018/00000312Wykonanie dokumentacji kosztorysowej Dokumenty dotyczące aukcji 2018-08-23 09:00:00 2018-08-23 09:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Jankowice/MGSG-CJ/2018/00000024Inwentaryzacja i określenie odporności statycznej i dynamicznej sieci gazowej ok.1,8km rej. Gmina Marklowice (w przypadku mniejszej długości zinwentaryzowanej sieci niż wynika z umowy kwota umowy zostanie przeliczona w oparciu o cenę jednostkową w stosunku do faktycznej długości zinwentaryzowanej sieci i odpowiednio skorygowana) 2018-08-23 11:15:00 2018-08-23 14:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Jankowice/MGSG-CJ/2018/00000025Inwentaryzacja i określenie odporności statycznej i dynamicznej sieci gazowej ok.2,3km rej.Gmina Świerklany (w przypadku mniejszej długości zinwentaryzowanej sieci niż wynika z umowy kwota umowy zostanie przeliczona w oparciu o cenę jednostkową w stosunku do faktycznej długości zinwentaryzowanej sieci i odpowiednio skorygowana) 2018-08-23 11:30:00 2018-08-23 14:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Piast/MGSG/2018/00000061szkody górnicze - dokumentacje Dokumenty dotyczące aukcji 2018-08-23 17:00:00 2018-08-23 18:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Piast/MGSG/2018/00000062szkody górnicze - dokumentacje Dokumenty dotyczące aukcji 2018-08-24 08:30:00 2018-08-24 09:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Rydułtowy/MGSG-MR/2018/00000012szkody górnicze - dokumentacje projektowe - aukcja nr. 2 Dokumenty dotyczące aukcji 2018-08-24 11:00:00 2018-08-24 11:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwartaAUK-D/Ruch Jankowice/MGSG-CJ/2018/0000002714/2018 operaty rolne 2018-08-27 07:30:00 2018-08-27 07:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwartaAUK-D/Ruch Jankowice/MGSG-CJ/2018/0000002613/2018 operaty rolne Dokumenty dotyczące aukcji 2018-08-27 07:45:00 2018-08-27 08:00:00Kryteria wyboru
Kod aukcji: Nazwa aukcji:
Czas rozp.: Czas zak.:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu
Dokumenty dotyczące aukcji Dokumenty dotyczące aukcji Aukcja na komplet Aukcja na komplet