LISTA AUKCJI OGŁOSZONYCH (SZKODY GÓRNICZE - DOKUMENTACJA)
Typ aukcji Kod aukcji Nazwa aukcji Czas rozp. Czas zak. Operacja
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Pokój/MD-BP/2019/00000006Wykonanie dokumentacji kosztorysowych usuwania szkód spowodowanych eksploatacją górniczą dla obiektów położonych na terenie O.G. KWK Ruda Ruch Pokój wg załącznika nr 1 - termin wykonania 30 dni od daty zawarcia umowy Dokumenty dotyczące aukcji 2019-04-23 08:00:00 2019-04-23 08:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Pokój/MD-BP/2019/00000007Wykonanie dokumentacji kosztorysowej rozbiórki zabudowań przy ul. Piaskowej 10 w Rudzie Śląskiej - termin wykonania 60 dni od daty zawarcia umowy 2019-04-23 08:20:00 2019-04-23 08:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Halemba/MGSG-H/2019/00000009Wykonanie dokumentacji kosztorysowych Dokumenty dotyczące aukcji 2019-04-23 09:05:00 2019-04-23 09:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Ziemowit/MGSG/2019/00000020Aukcja internetowa- Koreferaty i dokumentacje kosztorysowe. 2019-04-24 08:00:00 2019-04-24 08:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Ziemowit/MGSG/2019/00000021Aukcja internetowa-Koreferaty i dokumentacje proj. kosztorysowe. 2019-04-24 08:10:00 2019-04-24 08:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Ziemowit/MGSG/2019/00000022Aukcja internetowa- Koreferaty i dokumentacje kosztorysowe. 2019-04-25 08:00:00 2019-04-25 08:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Bielszowic/MGSG-BP/2019/00000028Wykonanie dokumentacji kosztorysowych Dokumenty dotyczące aukcji 2019-04-26 08:30:00 2019-04-26 08:35:00Kryteria wyboru
Kod aukcji: Nazwa aukcji:
Czas rozp.: Czas zak.:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu
Dokumenty dotyczące aukcji Dokumenty dotyczące aukcji Aukcja na komplet Aukcja na komplet