LISTA AUKCJI OGŁOSZONYCH (SZKODY GÓRNICZE - DOKUMENTACJA)
Typ aukcji Kod aukcji Nazwa aukcji Czas rozp. Czas zak. Operacja
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Ziemowit/MGSG/2017/00000039Aukcja internetowa -wykonanie dokumentacji kosztorysowych oraz koreferatów do dokumentacji kosztorysowych na usuwanie szkód w obiektach kubaturowych i urządzeniach towarzyszących. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-09-22 12:00:00 2017-09-22 12:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-D/Ruch Marcel/MGSG-MR/2017/00000008Wykonanie operatów rolnych z tyt. szkód górniczych- Ruch MARCEL 1/2017 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-09-25 08:00:00 2017-09-25 08:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-D/Ruch Marcel/MGSG-MR/2017/00000005Wykonanie operatów rolnych z tytułu szkód górniczych aukcja 2/2017 - Ruch MARCEL Dokumenty dotyczące aukcji 2017-09-25 08:15:00 2017-09-25 08:25:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-D/Ruch Marcel/MGSG-MR/2017/00000006Wykonanie operatów rolnych z tytułu usuwania szkód górniczych- Ruch Marcel 3/2017 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-09-25 08:30:00 2017-09-25 08:40:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-D/Ruch Marcel/MGSG-MR/2017/00000007Wykonanie operatów rolnych z tytułu usuwania szkód górniczych- Ruch MARCEL 4/2017 Dokumenty dotyczące aukcji 2017-09-25 08:45:00 2017-09-25 08:55:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Ziemowit/MGSG/2017/00000038AUKCJA INTERNETOWA - Wykonanie koreferatów do dokumentacji projektowo-kosztorysowych. 2017-09-25 10:00:00 2017-09-25 10:10:00Kryteria wyboru
Kod aukcji: Nazwa aukcji:
Czas rozp.: Czas zak.:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu
Dokumenty dotyczące aukcji Dokumenty dotyczące aukcji Aukcja na komplet Aukcja na komplet