LISTA AUKCJI OGŁOSZONYCH (SZKODY GÓRNICZE - DOKUMENTACJA)
Typ aukcji Kod aukcji Nazwa aukcji Czas rozp. Czas zak. Operacja
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Pokój/MGSG-BP/2017/00000003Wykonanie dokumentacji kosztorysowych, koreferatów do dokumentacji oraz analizy techniczno-ekonomicznej( termin 60dni) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 09:00:00 2017-03-02 09:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Pokój/MGSG-BP/2017/00000004Wykonanie dokumentacji kosztorysowych oraz koreferatów do dokumentacji kosztorysowych wg załącznika (termin 30 dni) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 09:45:00 2017-03-02 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Pokój/MGSG-BP/2017/00000005Wykonanie analiz techniczno-ekonomicznych, dokumentacji kosztorysowej i koreferatów do dokumentacji wg. załacznika( termin 90 dni) Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 10:30:00 2017-03-02 11:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Ziemowit/MGSG/2017/00000008Aukcja internetowa - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych oraz koreferatów na zabezpieczenie nowych obiektów na wpływy ekspl. górniczej oraz koreferatów do dok. proj. - koszt. Dokumenty dotyczące aukcji 2017-03-02 13:00:00 2017-03-02 13:10:00Kryteria wyboru
Kod aukcji: Nazwa aukcji:
Czas rozp.: Czas zak.:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu
Dokumenty dotyczące aukcji Dokumenty dotyczące aukcji Aukcja na komplet Aukcja na komplet