LISTA AUKCJI OGŁOSZONYCH (SZKODY GÓRNICZE - DOKUMENTACJA)
Typ aukcji Kod aukcji Nazwa aukcji Czas rozp. Czas zak. Operacja
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/KWK Sośnica/MGSG/2018/00000001Opracowanie analiz techniczno ekonomicznych celowości wykonania remontów oraz koreferatów do analiz techniczno-ekonomicznych z tytułu szkód górniczych dla PGG S.A. KWK Sośnica 2018-01-22 08:00:00 2018-01-22 08:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/KWK Sośnica/MGSG/2018/00000002Opracowanie koreferatów do dokumentacji kosztorysowych oraz projektowo-kosztorysowych na remonty i zwroty zabezpieczeń obiektów budowlanych spowodowanych ruchem zakładu górniczego PGG S.A KWK Sośnica 2018-01-22 08:30:00 2018-01-22 09:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/KWK Sośnica/MGSG/2018/00000003Opracowanie wycen , opinii i operatów rolnych określających wartość strat w plonach, uprawach, zasiewach, drzewostanie i za niemożność użytk. gruntów rolnych z tytułu szkód górni. PGG S.A.KWK Sośnica Dokumenty dotyczące aukcji 2018-01-22 09:15:00 2018-01-22 09:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Pokój/MD-BP/2018/00000001Wykonanie dokumentacji kosztorysowych Dokumenty dotyczące aukcji 2018-01-22 11:00:00 2018-01-22 11:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Ziemowit/MGSG/2018/00000002Aukcja internetowa. Opracowanie koreferatów do dokumentacji projekt. - kosztorysowych. 2018-01-23 08:00:00 2018-01-23 08:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Ziemowit/MGSG/2018/00000006Aukcja internetowa- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2018-01-23 09:00:00 2018-01-23 09:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/KWK Bol.Śmiały/MGSG/2018/00000008Dokumentacja kosztorysowa na remont budynku gospodarczo garażowego i przewodu kominowego w przybudówce gospodarczej w Ornontowicach ul. Orzeska 63 dz. 3113/71 - wł. Kozioł Leszek Dokumenty dotyczące aukcji 2018-01-23 09:10:00 2018-01-23 09:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/KWK Bol.Śmiały/MGSG/2018/00000009Dokumentacja projektowo kosztorysowa na zwrot kosztów zabezpieczenia nowego budynku mieszkalnego w Orzeszu ul. Żwirki i Wigury, dz.202/12 wł. Szafranie Marek - 20 pozycji 2018-01-23 09:20:00 2018-01-23 09:30:00Kryteria wyboru
Kod aukcji: Nazwa aukcji:
Czas rozp.: Czas zak.:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu
Dokumenty dotyczące aukcji Dokumenty dotyczące aukcji Aukcja na komplet Aukcja na komplet