LISTA AUKCJI OGŁOSZONYCH (SZKODY GÓRNICZE - DOKUMENTACJA)
Typ aukcji Kod aukcji Nazwa aukcji Czas rozp. Czas zak. Operacja
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Rydułtowy/MGSG-MR/2018/00000003szkody górnicze - dokumentacje projektowe Dokumenty dotyczące aukcji 2018-06-25 11:15:00 2018-06-25 11:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Rydułtowy/MGSG-MR/2018/00000004szkody górnicze - analizy techniczno-ekonomiczne Dokumenty dotyczące aukcji 2018-06-25 12:15:00 2018-06-25 13:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/KWK Bol.Śmiały/MGSG/2018/00000038dokumentacja kosztorysowa na remont budynku mieszkalnego i ogrodzenia w Łaziskach Górnych ul. Pszczelna 3 Dokumenty dotyczące aukcji 2018-06-26 08:00:00 2018-06-26 08:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Pokój/MD-BP/2018/00000015Wykonanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budynku przy ul. Krasińskiego 3-3d w Rudzie Śląskiej - termin realizacji 40 dni od daty zawarcia umowy Dokumenty dotyczące aukcji 2018-06-26 08:00:00 2018-06-26 08:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/KWK Bol.Śmiały/MGSG/2018/00000039dokumentacja kosztorysowa na remont budynku mieszkalnego ,obejścia i ogrodzenia w Łaziskach Górnych ul. Rolna 18 Dokumenty dotyczące aukcji 2018-06-26 08:00:00 2018-06-26 08:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/KWK Bol.Śmiały/MGSG/2018/00000040dokumentacja kosztorysowa na remont budynku gospodarczego w Ornontowicach ul. Bujakowska 31 Dokumenty dotyczące aukcji 2018-06-26 08:00:00 2018-06-26 08:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/KWK Bol.Śmiały/MGSG/2018/00000041korefert do dokumentacji kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego, obejścia i ogrodzenia w Łaziaskach Górnych ul. Rolna 9 - 17 pozycji dokumentacji kosztorysowej Dokumenty dotyczące aukcji 2018-06-26 08:00:00 2018-06-26 08:40:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/KWK Bol.Śmiały/MGSG/2018/00000042korefert do dokumentacji kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego,b.warsztatu,b.gospodarczego,obejścia i ogrodzenia w ornontowicach ul. Orzeska 92 - 103 pozycje dok. kosztorysowej Dokumenty dotyczące aukcji 2018-06-26 08:00:00 2018-06-26 08:50:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/KWK Bol.Śmiały/MGSG/2018/00000043korefert do dokumentacji kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego, obejścia w Łaziaskach Górnych ul. Pszelna 2a - 80 pozycji dokumentacji kosztorysowej Dokumenty dotyczące aukcji 2018-06-26 08:00:00 2018-06-26 09:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/KWK Bol.Śmiały/MGSG/2018/00000044koreferat do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zwrot kosztów zabezpieczenia domu jednorodzinnego w Orzeszu ul. Bukowina - 31 pozycji kosztorysu powykonawczego 2018-06-26 08:00:00 2018-06-26 09:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/KWK Bol.Śmiały/MGSG/2018/00000045koreferat do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zwrot kosztów zabezpieczenia budynku mieszkalnego w Orzeszu ul. Józefa Bema - 47pozycji kosztorysu powykonawczego 2018-06-26 08:00:00 2018-06-26 09:20:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/KWK Bol.Śmiały/MGSG/2018/00000046koreferat do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zwrot kosztów zabezpieczenia domu jednorodzinnego w Łaziskach Górnych ul. Przysiółki - 14 pozycji kosztorysu powykonawczego 2018-06-26 08:00:00 2018-06-26 09:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Rydułtowy/MGSG-MR/2018/00000005szkody górnicze - opinie budowlane Dokumenty dotyczące aukcji 2018-06-26 08:15:00 2018-06-26 08:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Chwałowice/MGSG-CJ/2018/00000004Aukcja 2/2018 - powtórzona - INWENTARYZACJE z określeniem kategorii odporności Dokumenty dotyczące aukcji 2018-06-27 07:00:00 2018-06-27 07:30:00Kryteria wyboru
Kod aukcji: Nazwa aukcji:
Czas rozp.: Czas zak.:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu
Dokumenty dotyczące aukcji Dokumenty dotyczące aukcji Aukcja na komplet Aukcja na komplet