LISTA AUKCJI OGŁOSZONYCH (SZKODY GÓRNICZE - DOKUMENTACJA)
Typ aukcji Kod aukcji Nazwa aukcji Czas rozp. Czas zak. Operacja
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Ziemowit/MGSG/2019/00000033Aukcja internetowa- Opracowanie dokumentacji kosztor. i koreferatów. 2019-06-21 08:00:00 2019-06-21 08:10:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Rydułtowy/MGSG-MR/2019/00000004wykonanie analiz techniczno-ekonomicznych - szkody górnicze Dokumenty dotyczące aukcji 2019-06-21 09:00:00 2019-06-21 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-D/Ruch Pokój/MGSG-BP/2019/00000001WYKONANIE DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWYCH ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-06-24 08:30:00 2019-06-24 08:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-D/Ruch Pokój/MGSG-BP/2019/00000002WYKONANIE DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWYCH ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1_2 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-06-24 08:30:00 2019-06-24 08:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-D/Ruch Pokój/MGSG-BP/2019/00000003WYKONANIE DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWYCH ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1_3 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-06-24 08:30:00 2019-06-24 08:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-D/Ruch Pokój/MGSG-BP/2019/00000004WYKONANIE DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWYCH ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1_4 Dokumenty dotyczące aukcji 2019-06-24 08:30:00 2019-06-24 08:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwartaAUK-D/Ruch Jankowice/MGSG-CJ/2019/0000003413/2019 operaty rolne 2019-06-24 14:00:00 2019-06-24 14:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Jankowice/MGSG-CJ/2019/00000033Opinia budowlana b. mieszk. z przybudówką Jankowice ul. Równoległa 23 2019-06-25 07:00:00 2019-06-25 07:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Jankowice/MGSG-CJ/2019/00000035dokumentacja projektowo-kosztorysowa likwidacji zalewiska Z-10 poprzez zasypanie i zniwelowanie terenu (wg opracowanej koncepcji; zakres rzeczowy: wg. załącznika nr 1 do umowy ramowej) 2019-06-25 10:00:00 2019-06-25 10:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Chwałowice/MGSG-CJ/2019/00000010Aukcja Nr 9/2019 - operaty szacunkowe rolne Dokumenty dotyczące aukcji 2019-06-25 10:00:00 2019-06-25 10:30:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywkąAUK-D/Ruch Jankowice/MGSG-CJ/2019/00000036dokumentacja projektowo-kosztorysowa likwidacji terenu bezodpływowego Z-11 poprzez drenaż i odprowadzenie wód do istniejącego cieku (wg opracowanej koncepcji; zakres rzeczowy: wg. załącznika nr 1 do umowy ramowej) 2019-06-25 13:00:00 2019-06-25 13:15:00Kryteria wyboru
Kod aukcji: Nazwa aukcji:
Czas rozp.: Czas zak.:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu
Dokumenty dotyczące aukcji Dokumenty dotyczące aukcji Aukcja na komplet Aukcja na komplet