LISTA AUKCJI OGŁOSZONYCH (SZKODY GÓRNICZE - DOKUMENTACJA)
Typ aukcji Kod aukcji Nazwa aukcji Czas rozp. Czas zak. Operacja
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-D/KWK Sośnica/MGSG/2017/00000040Opracowanie wycen, opinii oraz operatów rolnych określających wartość strat w plonach za niemożność użytkowania gruntów rolnych z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu P.G.G. sp. z o.o.KWK Sośnica 2017-11-21 11:45:00 2017-11-21 12:00:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-D/KWK Sośnica/MGSG/2017/00000041opracowanie wycen,opinii i opracowanie operatów rolnych okreslajacych wartość strat w plonach,uprawach z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu P.G.G sp.o.o. z KWK Sośnica 2017-11-22 08:30:00 2017-11-22 08:45:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-D/KWK Sośnica/MGSG/2017/00000042Opracowanie wycen,opinii i opracowanie operatów rolnych określajacych wartość strat w plonach, za niemożność użytkowania gruntów rolnych z tytułu szkód spowo.ruchem zakładu P.G.G. sp.o.o.Sośnica 2017-11-22 09:00:00 2017-11-22 09:15:00
 Niepubliczne Aukcja na cenę Aukcja otwarta Licytacja z dogrywką Aukcja na kompletAUK-D/KWK Sośnica/MGSG/2017/00000043Opracowanie wycen opinii i operatów rolnych okreslajacych wartość strat w plonach,uprawach, zasiewach,za niemożność użytkowania z tytułu szkód spow. ruchem zakładu P.G.G.sp. z o.o.KWK Sośnica 2017-11-22 09:30:00 2017-11-22 09:45:00Kryteria wyboru
Kod aukcji: Nazwa aukcji:
Czas rozp.: Czas zak.:

Uwaga! Organizator zastrzega sobie, że rozpatrywane będą zgłoszenia nowych użytkowników do aukcji wysłane najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku nowy użytkownik może nie zostać przypisany do aukcji, ale zostanie zgłoszony do grona kontrahentów.
               
Aukcja otwarta Aukcja otwarta Aukcja zamknięta Aukcja zamknięta Publiczne Publiczne Niepubliczne Niepubliczne
Aukcja na cenę Aukcja na cenę Aukcja na warunki Aukcja na warunki Licytacja z dogrywką Licytacja z dogrywką Dynamiczny System Zakupów Dynamiczny System Zakupów
Aukcja samodzielna Aukcja samodzielna Aukcja spotowa Aukcja spotowa Aukcja z umowy ramowej Aukcja z umowy ramowej Aukcja z przetargu Aukcja z przetargu
Dokumenty dotyczące aukcji Dokumenty dotyczące aukcji Aukcja na komplet Aukcja na komplet