PORTAL AUKCJI NIEPUBLICZNYCH PGG


Witamy w Portalu Aukcji Niepublicznych PGG!

System umożliwia realizację aukcji na dowolny rodzaj sortymentu.

Korzystanie z systemu zostało opisane w dziale "Pomoc".

W razie pytań i wątpliwości proszę skorzystać z pozycji menu "Kontakt"

Szanowni Kontrahenci Polskiej Grupy Górniczej Spółka Akcyjna - użytkownicy Portalu Aukcji Niepublicznych.

Nie dotyczy aukcji na sprzedaż węgla.

Uprzejmie informujemy, iż aktualnie trwają prace nad wdrożeniem nowego Portalu Aukcji Niepublicznych. Portal ten został wykonany w nowej technologii i zastąpi w najbliższej przyszłości dotychczasowy Portal Aukcji Niepublicznych dostępny dotychczas pod adresem https://aukcje-pgg.coig.biz/.

Zakres aukcji obsługiwanych przez nowy Portal będzie analogiczny do zakresu obsługiwanego przez starszą, obecnie użytkowaną wersję. Natomiast nowe narzędzie będzie oferowało Państwu nowe funkcje i możliwości oraz większą ergonomię obsługi. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną Państwu przekazane bezpośrednio przed uruchomieniem nowego Portalu.

Uwaga!

Istotną zmianą w nowym Portalu będzie możliwość tworzenia wielu kont przez jednego Kontrahenta, budowanych w oparciu o imienne konta użytkowników. Powyższa zmiana zasad tworzenia i użytkowania kont wymusza konieczność uzupełnienia danych koniecznych do ich utworzenia w nowym Portalu. W tym celu proszę po zalogowaniu się do Portalu Aukcji Niepublicznych dostępnego pod adresem https://aukcje-pgg.coig.biz/, wypełnić w udostępnionym formularzu informacje w zakresie: Imię, Nazwisko oraz adres e-mail dla użytkownika Kontrahenta, dla którego ma zostać utworzone imienne konto w nowym Portalu. W przypadku potrzeby utworzenia więcej niż jednego konta, dane należy wpisać dla kolejnych użytkowników Kontrahenta.
Na podstawie wpisanych danych w nowym Portalu zostaną wygenerowane nowe imienne konta użytkowników, umożliwiające logowanie się do nowego Portalu, po jego udostępnieniu dla Kontrahentów.

Uzupełnione dane wprowadzone w obecnie działającym Portalu, umożliwią w sposób w pełni zautomatyzowany utworzenie kont użytkowników do nowego Portalu oraz udział w aukcjach po wymianie Portali.

Dodatkowych informacji w zakresie funkcjonalności uzupełnienia danych koniecznych do tworzenia nowych kont użytkowników Portalu można uzyskać pod nr tel. +48 32 757 4444. W zakresie pozostałych funkcjonalności dostępnych w Portalu należy kontaktować się jak dotychczas z odpowiednimi osobami - koordynatorami aukcji ze strony PGG S.A.

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 kwietnia 2015 roku, w Portalu Aukcji Niepublicznych PGG zostanie zablokowana możliwość nawiązywania połączenia przy wykorzystaniu protokołów SSLv2 i SSLv3 na rzecz protokołu TLSv1.0. Zmiana podyktowana jest względami bezpieczeństwa Państwa danych.

Przeglądarki Internet Explorer od wersji 7 oraz Mozilla Firefox mają domyślnie włączony protokół TLS v1.0 i w takim przypadku nie trzeba zmieniać żadnych ustawień. Dla starszych wersji Internet Explorer należy zmienić ustawienia wg załączonej instrukcji.
Informujemy, że od dnia 01.01.2014r. zmienia się sposób obsługi aukcji wykonawczych na remonty. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w dziale "Pomoc".

Czwartek, 22 Sierpień 2019